scenery
Projekti

Black Carbon Footprint

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Fysiikka, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Aerosolifysiikka
Project logo

Black Carbon Footprint -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustanhiilen päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymmärrystä mustanhiilen päästöistä, ilmakehäpitoisuuksista ja vaikutuksista. Business Finlandin ja hankkeeseen osallistuvien tahojen rahoittamaan laajaan ja kansainväliseen tutkimuskokonaisuuteen osallistuu kahdeksan suomalaista eri alojen tutkimusryhmää, kymmenen yritystä ja useita viranomaistoimijoita.

Tausta

Ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti valtavia haasteita ja kustannuksia. Yksi merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa on ilmakehän musta hiili, jota on muun muassa liikenteen ja teollisuuden päästöissä. Suhteessa ilmaston lämpenemiseen ilmakehän mustan hiilen (Black Carbon, BC) on todettu olevan ilmakehän tärkein auringon säteilyenergiaa sitova ja täten ilmakehää lämmittävä hiukkasmainen komponentti. Suoran ilmastovaikutuksen lisäksi mustalla hiilellä on vaikutuksia myös lumen heijastavuuteen ja sulamiseen sekä ihmisten terveyteen.

 

Tavoite ja tehtävät

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii kasvihuonekaasujen lisäksi myös ilmastoa lämmittävien hiukkasmaisten päästöjen rajoittamista. Toisin kuin kasvihuonekaasuille, tällä hetkellä mustan hiilen mittaamiseksi ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä mittauskäytäntöä. Tavoitteena on, että hankkeessa luotavaa mittauskäytäntöä ja konseptia voitaisiin hyödyntää niin mustan hiilen päästöjen, ilmakehäpitoisuuksien kuin myös ilmakehä- ja terveysvaikutusten arvioinnissa. Kehitettävän konseptin pohjan luovat olemassa oleva monialainen tieto ja mittaustulokset, joita hankkeessa täydennetään uudella laajan konsortion voimin tehtävällä tutkimuksella.

Vaikuttavuus

BC Footprint -projekti hyödyttää monella tavalla sekä tiedettä, teknologiakehitystä että ympäristöön ja ilmastoon liittyvää kansallisen ja kansainvälisen tason toimintaa.  Samalla hanke edistää uuden kansainvälisen liiketoiminnan muodostumista erityisesti liikenteen, energiantuotannon, palveluiden ja mittausteknologioiden osalta.

Rahoituslähde

Projektia rahoittavat Business Finland sekä hankkeessa mukana olevat yritykset

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Niina Kuittinen

väitöskirjatutkija
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta