Projekti

Biomarkkeripaneeli silmän pinnan täsmädiagnostiikkaan ja -hoitoon

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Organisation sub unit: Kliininen lääketiede

Silmän pintasairaudet ovat yleisin syy hakeutua silmälääkärin vastaanotolle. Esimerkiksi kuivasilmästä, joka on pintasairauksista yleisin, arvioidaan maailmanlaajuisesti kärsivän 337 miljoonaa potilasta.

Silmän pintasairauksien aiheuttajat ovat moninaisia, joten taudin perimmäisen syyn ja sopivimman hoitomuodon selvittäminen yksilökohtaisesti on sekä vaikeaa että aikaa ja rahaa vievää. Silmän pinnan sairaudet heikentävät huomattavasti potilaan elämänlaatua ja työtehoa sekä lisäävät sairaspoissaolojen määrää aiheuttaen suuret kustannukset yhteiskunnalle (USA:ssa arvio on 55 miljardia dollaria vuodessa).

Tässä TUTL-projektissa tavoitellaan siivua näistä markkinoista ja jalostetaan silmän pinnan tilaa kuvaava proteiinibiomarkkeripaneeli ja siihen liittyvä tulosalgoritmi kaupalliseen käyttöön. Tuoteidean keskiössä on yksilöllistetyn lääketieteen perusidea eli löytää jokaiselle potilaalle tehokkain ja turvallisin hoito.

Keksintömme erottuu muista markkinoilla olevista menetelmistä tuottamalla laajan kokonaiskuvan silmän pinnan tilasta yksittäisen mittaustuloksen sijaan. Silmän pintasairauden räätälöidyn hoidon mahdollistava biomarkkeripaneelimme koostuu 60 kyynelnesteen proteiinista, jotka on koottu paneeliin viiden vuoden kliinisten tutkimusten tuloksena. 

TUTL-projektissa selvitetään keksinnön markkinapotentiaalia, alan kilpailutilannetta, tehdään uutuustutkimus sekä kartoitetaan mahdollisia liiketoimintamalleja, rahoitusta ja vaihtoehtoisia kaupallistamispolkuja.

Tausta


 

 

 

Tavoite ja tehtävät

 

 

Vaikuttavuus

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää paneelia diagnostiikkaan sekä hoidon valintaan ja hoidon tehon seurantaan. Toisaalta, biomarkkeripaneelin osoittaman proteiiniprofiilin avulla voidaan valita lääkekehitystyöhön oikea kohdepopulaatio, jaotella potilaat eri vasteryhmiin ja/tai tunnistaa kehitettävän silmälääkkeen yksilöllisten vaikutukset. Paneeli soveltuu myös itsehoitoon ja tutkimuskäyttöön ja sitä voi myös muokata asetetun kysymyksen mukaan.

Rahoituslähde

 

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Ulla Aapola

yliopistotutkija
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta