Projekti

Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

Bioanalytiikan opetuksen laadun kehittäminen digitalisaation ja kansainvälisyyden avulla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa ammattikorkeakoulujen bioanalyytikkokoulutukset tuottavat kaksitoista viiden opintopisteen digitaalista oppimateriaalia. Hankkeeseen osallistuvat Metropolia, Novia, Oulun, Tampereen, Turun ja Savonia ammattikorkeakoulut.  

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Eeva Liikanen
eeva.liikanen [at] tamk.fi