Projekti

BeYond COVID

Organisation sub unit: Tietoarkisto-ryhmä

BeYond COVID (BY-COVID) -hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ja tulevia tutkimusinfrastruktuureja, -hankkeita ja -aineistoja useilta eri tieteenaloilta, kuten yhteiskuntatieteistä, molekyylibiologiasta ja lääketieteestä yhden eurooppalaisen palvelun alle. Hanke pyrkii tarjoamaan koronaviruksen tutkimukseen soveltuvaa löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää dataa sekä sen analysointia ja visualisointia tukevia työkaluja. Alustana näille toimii COVID-19 Data Platform.

Tietoarkisto osallistuu hankkeen kahteen työpakettiin osana CESSDAa. Näissä keskitytään koronavirusta käsittelevien aineistojen ja niiden kuvailujen harmonisointiin eri tieteenalojen välillä sekä aineistojen löydettävyyden, yhtenäisyyden ja viittausten parantamiseen, jotta aineistoja voidaan käyttää tehokkaammin koronaviruksen ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Rahoituslähde

Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Mari Kleemola

kehittämispäällikkö
Tietoarkisto