Projekti

Betonin lujuus koekappaleissa ja rakenteissa

Tutkimusprojektin keskeisimpinä tavoitteina on:

  • Selvittää näytteenoton eri tekijöiden vaikutusta betonin puristuslujuuteen, kun puristuslujuus määritetään rakennekoelieriöstä.
  • Tuntea paremmin huokostetun betonin toimintaa osana taivutettua rakennetta.

Betonin puristuslujuus halutaan tietyissä tilanteissa selvittää olemassa olevasta rakenteesta. Tällöin luotettavin arvio lujuudesta saadaan poratuista rakennekoekappaleista. Rakennekoekappaleille on ominaista usean eri ominaisuuden vaihtelu. Ominaisuuksien vaikutusta näytteestä saatavaan lujuuteen ei ole selvitetty nykyisillä suomalaisilla betonilaaduilla.

Tausta

Tutkimusprojekti on jatkoa aiheesta laaditulle esiselvitykselle, joka on raportoitu Liikenneviraston julkaisusarjassa (http://urn.fi/URN:978-952-317-555-6). Tutkimusprojektin ensimmäisessä vaiheessa valmistetaan ja koestetaan yli tuhat puristuslujuusnäytettä, joissa varioidaan muun muassa käytettävää betonia ja koekappalekokoa. Tutkimusvaiheessa tutkitaan eri ominaisuuksien vaikutusta näytteiden puristuslujuuksiin. Tutkimusprojektin toisessa vaiheessa valmistetaan useita teräsbetonipalkkeja, joissa varioidaan betonin ilmamäärää ja kuormituksen kestoa. Tutkimusvaiheessa tutkitaan betonin käyttäytymistä taivutustilanteessa.

Tavoite ja tehtävät

 

Projektin tavoitteena on selvittää kokeellisesti eri kokoisten rakennekoekappaleiden lujuuksien suhdetta standardikoekappaleiden lujuuksiin. Projektin avulla saadaan lisätietoa myös koekappaleiden kosteuden, näytteen päiden tasausmenettelyn ja käytettävän porakaluston kunnon vaikutuksesta näytteestä saatavaan lujuuteen. Lisäksi tavoitteena on selvittää huokoistuksen vaikututusta betonin toimintaan taivutetussa rakenteessa lyhyt- ja pitkäaikaiskuormitusten avulla sekä verrata betonin lujuutta taivutustilanteessa rakennekoekappaleista saataviin lujuuksiin. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää tulevissa standardointitöissä.

 

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Jukka Haavisto        

jukka.haavisto [at] tuni.fi    

040 198 1885