Projekti

BeLight

BeLight-hankkeessa kehitetään uusia biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä materiaaleja pakkaus- ja rakennusteollisuudelle.

Tavoite ja tehtävät

BeLight-hankkeessa kehitetään uusia biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä materiaaleja pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin

VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja rakennus- ja pakkausalaan liittyvät yritykset kehittävät BeLight -projektissa kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja uusiin sovelluksiin. Projektissa tavoitellaan myös uusia verkostoja, kansainvälistymistä sekä kiertotalousajattelun kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaksivuotisen, Business Finlandin rahoittaman hankkeen tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa yritystä. Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään.

BeLight-hankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja mahdollisesti biohajoavia keveitä, vaahtomaisia materiaaliratkaisuja. Projektissa tehdään materiaali- ja prosessointikehitystä sekä edistetään rakennus- ja pakkausalan kiertotaloutta.

Uudet määräykset lisäävät uusien ympäristöystävällisten materiaalien kysyntää. Mm. äänen- ja lämmöneristykseen, suojapakkauksiin sekä rakennusten, teollisuuden ja kuljetusvälineiden ilmansuodatinmateriaaleihin tarvitaan uusia vaihtoehtoja.

Projektissa on kaksi lähestymistapaa korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja vaahtomaisia rakenteita pakkauksissa ja rakennusmateriaaleissa: a) vaahtorainausteknologialla valmistettavat huokoiset selluloosakuiturakenteet, b) ekstruusio- ja partikkelivaahdotuksella valmistettavat biopolymeerivaahdot. Uusien ratkaisujen halutaan toimivan käyttökohteissaan realistisissa olosuhteissa. Lisäksi selvitetään, kuinka esimerkiksi styroksia ja kuplamuovia korvaavat uudet materiaalit sopivat nykyisiin ja tulevaisuuden kierrätysprosesseihin.

Hankkeen toisena tutkimusosapuolena toimiva TAMK on työelämälähtöinen korkeakoulu. TAMKissa on modernit laboratoriot ja oppimisympäristöt, joita hyödynnetään yhdessä yritysten kanssa.

Yhteistyö eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkeakoulujen kanssa tukevoittaa tutkimusta ja edesauttaa hankeyritysten verkostoitumista. Hankkeessa ovat mukana Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Evere Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation Oy, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy.

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/biopohjaisia-keveita-ja-kierratettavia-sovelluksia-pakkaus-ja-rakennusteollisuuden

Rahoituslähde

Business Finland Co-Innovation

Yhteyshenkilöt

Katri Salminen
katri.salminen [at] tuni.fi