Projekti

ÄVE - Älykäs Valmistus Ekosysteemissä

Hankkeen tärkeimmät projektitason tavoitteet ovat syvällinen materiaali- ja valmistustekniikan
tutkimus, joita aktiivisesti tukee kannattavuuden johtamisen tutkimus sekä tekoälytutkimus.
Tavoitteena on pitkäjänteisten tutkimushankkeiden toteuttaminen kone- ja materiaalitekniikan
alueella yhdessä yritysten kanssa, ja näin valittujen teknologia-alueiden vahvistaminen
kansallisesti. Ja lisäksi hankkeeseen liittyy vahva kansainvälinen yhteistyö. Tavoitteena on myös
lisätä alan tutkimuksen ja opetuksen houkuttelevuutta huippututkimukseen pyrkivien
tutkimuskohteiden myötä.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimusprojekti liittyy kiinteästi Älykäs valmistus ekosysteemissä (ÄVE)
–ekosysteemihankkeeseen. Ekosysteemin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kyvykkyyttä
suunnitella ja valmistaa älykkäitä laitteita, älykkäistä osista, älykkäin menetelmin.
Tutkimushankkeen tehtävänä on tukea monitieteisesti ÄVE -yritysekosysteemin kehittymistä ja
vahvistumista ja samalla tuottaa uutta tietoa laajemmin hyödynnettäväksi. ÄVE-kokonaisuuden
ensivaiheen fokusalueet ovat materiaalit, valmistus ja toimitusketju. Ekosysteemipartnereiden
teolliset ympäristöt toimivat hankkeessa innovaatioalustana, jotta kehitys saadaan nopeasti
sovellettavan, toimintapohjaisen oppimisen piiriin.

Rahoituslähde

Business Finland Co-Innovation

Yhteyshenkilöt

Lasse Hillman
lasse.hillman [at] tuni.fi