Projekti

Autonomous and Collaborative Offshore Robotics (ACOLOR)


Uuden tyyppinen autonominen robottijärjestelmä kehitetään Tampereen teknillinen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Järjestelmässä yhdistyy autonominen ja yhteistoiminnallinen toiminta offshore-ympäristön kaikkissa kolmessa elementissä - ilmassa, vedenalla ja vedenpinnalla. Järjestelmän kaikilla osilla on yhteinen jaettu äly, joka mahdollistaa uudenlaisen sensorifuusion ja siten rikkaan tilannekuvan. Järjestelmään kuuluu miehittämätön ilma-alus (Unmanned Aerial Vehicle – UAV), autonominen vedenalainen alus (Autonomous Underwater Vehicle – AUV) ja miehittämätön pinta-alus (Unmanned Surface Vessel – USV). USV toimii tukialuksena UAS:lle ja UAV:lle sekä myös telakointiyksikkönä, jossa ilma- ja vedenalaiset alukset voivat ladata akut. Pinta-alus toimii myös tiedonsiirtolinkkinä ja datan esikäsittelijänä, joka redusoi ja validoi datan sekä lähettää sen edelleen pilveen varastoitavaksi myöhempää analysointia ja käyttöä varten.

Tutkimus keskittyy jaettuun älyyn liittyviin menetelmiin, mukaan luettuina järjestelmäkokonaisuuden ohjaus ja tehtävänhallinta, tilannetietoisuus ja itsenäisesti kehittyvät ominaisuudet, sekä älyn ja osajärjestelmien mekatroniikan integraatioon. Projektin lopputavoitteisiin kuuluu myös avoin demonstraatio todellisessa käyttöympäristössä.

Tulevaisuudessa autonomista robottijärjestelmää voidaan hyödyntää useissa eri sovelluksissa vesikuljetuksista (esim. autonominen merenkulku) ja vedenalaisesta kaivostyöstä erilaisiin tehtäviin uusiutuvan energian offshore-tuotannossa. Myös viranomaiset, kuten luotsi, tulli ja rajavartiolaitos voivat hyötyä järjestelmästä. Itsenäinen robottijärjestelmä ei ainoastaan anna mahdollisuuksia nykyisten toimintojen parantamiseen vaan mahdollistaa myös uusia palveluita ja ansaintamahdollisuuksia.

Tavoite ja tehtävät

Itsenäiset robottijärjestelmät tarjoavat turvallisen ja tehokkaan vaihtoehdon tehtäviin, jotka ovat liian vaarallisia, tylsiä tai likaisia (Dangerous, Dull, Dirty) ihmisen suoritettaviksi. Tämän vuoksi niiden merkitys monilla teollisuudenaloilla tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Monet tehtävät offshore-teollisuudessa, kuten esimerkiksi erilaiset tarkastukset, ovat vaarallisia ja vielä tänäpäivänäkin hyvin työvoimavaltaisia ja siten erittäin kalliita. Tyypillisesti näihin tehtävin tarvitaan miehitettyjä aluksia, jotka operoivat vaikeissa oloissa, ja manuaalista työtä tehdään hyvin hankalissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Autonomous and Collaborative Offshore Robotics (aCOLOR) tutkimushankkeen keskeisin innovaatio on autonomisten robottijärjestelmien yhteistoiminta, joka mahdollistaa toiminnan turvallisuuden ja tehokkuuden vaativissa toimintaolosuhteissa.

Rahoituslähde

Säätiö

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Markus Aho
markus.aho [at] tuni.fi