Projekti

ATS2020 Assessment of Transversal Skills - Taito oppia

Hankkeen tutkimuskohteita ovat laaja-alaisten osaamisten oppiminen, niihin liittyvä suunnittelu ja osaamisen arviointi hyödyntämällä digitaalisia työtapoja, kuten e-portfoliota. Rajoja ylittävän opetuksen suunnittelu työllistää, samoin arvioinnin toteuttaminen. Näihin tuomme apua. Kohde voi olla monialainen oppimiskokonaisuus, ilmiöjakso tai rajoja ylittävä projekti.  

Euroopan Unionin tasolla annettiin vuonna 2006 suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Suosituksen mukaan jokaisella olisi oltava tietyt avaintaidot, jotka edustavat taitoja ja asenteita, jotka ovat tietoon perustuvassa yhteiskunnassa olennaisen tärkeitä. Nämä taidot lisäävät joustavuutta ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Tavoite ja tehtävät

Oppimisen taito tuo tyytyväisyyttä ja motivaatiota ja siten lisäarvoa työmarkkinoille, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta.  

EU-projektin Suomen osasto tarjoaa: "suunnittelumallin (My Learning Cycle, sovitettuna koulun tarpeisiin)

  • suunnittelutyön valmentavaa tukea ja sparrausta opettajille
  • oppilaiden osallisuuden toteuttamisen ideapankin
  • oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön hallinnan menetelmiä
  • pedagogisen struktuurin rakentamiseen tukea "ideoita ja tukea opetusteknologian hyödyntämiseen
  • pohjia oppilaiden ohjeistamiseen ja ohjaukseen
  • apua arvioinnin rakentamiseen (menetelmät, työkalut, prosessi)
  • dokumentointia ja mallintamista jatkoa varten (mm. reflektointi: mitä säilytetään, mitä parannetaan)
  • valmentavaa koulutusta tulosten pohjalta tutkimusjakson jälkeen (myös verrokkiluokkien opettajille)

Rahoituslähde

EU, Erasmus +

Koordinoiva organisaatio

TRIM

Contact persons

Anne Röngäs

Hankekoordinaattori

rongas.anne@gmail.com

 

Jarmo Viteli

Koordinaattori

jarmo.viteli@staff.uta.fi