Hyppää pääsisältöön

Arvioivaa sielua kouluttamassa? Itsearvioinnin eletty politiikka koulukäytännöissä ja oppilaiden kokemuksissa (EdSoul)

Tampereen yliopisto
1.9.2020–31.8.2023
KärkialueYhteiskunta

EdSoul on Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtorin hanke, joka tutkii oppilaan itsearviointia politiikkana ja tätä politiikkaa koulun arkisissa käytännöissä. Hanke luo uudenlaisen näkökulman itsearvioinnin tutkimiseen yhdistelemällä aiempaa koulutussosiologista ja poliittista tutkimusta arvioinnista, opetussuunnitelmatutkimusta ja vallan tutkimusta.

Tausta

Oppilaan itsearviointi on korostunut osana koulutyötä arviointiyhteiskunnan ilmiötä ja itseohjautuvuutta korostavien oppimisteorioiden trendiä seuraten. EdSoul -hanke tutkii nykyistä oppilaan itsearvioinnin politiikkaa ja sen asettumista koulun arkeen ja oppilaiden jokapäiväisiin kokemuksiin perusopetuksessa. EdSoul väittää, että itsearviointi ei ole ainoastaan oppimista palveleva oppimisprosessin neutraali osa tai pedagoginen toimenpide, vaan subjektiviteetteja rakentava yhteiskunnallinen vallan muoto. Sillä on merkittävää voimaa muovata oppilaiden ymmärrystä itsestään arviointiyhteiskunnan vaateiden suunnassa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena tuottaa uudenlaista tietoa ja ymmärrystä itsearvioinnista politiikkana ja kouluympäristössä operoivana yhteiskunnallisen vallan muotona. Aiemmassa koulutuspoliittisessa ja sosiologisessa tutkimuksessa muun muassa laadunarviointia on tutkittu hallintana ja yhteiskunnallisena vallan muotona. EdSoul -hanke laajentaa tätä aiempaa tieteellistä keskustelua asettamalla tutkimuksen keskiöön oppilaan itsearvioinnin politiikan ja käytännöt osana arviointiyhteiskunnan valtakäytäntöjä. Hankkeessa tavoitellaan tieteellistä ymmärrystä siitä, miten ja millaisia subjektiviteetteja näissä itsearvioinnin politiikoissa ja käytännöissä rakentuu oppilaille. Samalla se tulee havainnollistaneeksi, että itsearviointi ja sen vaikutukset on syytä ymmärtää puhtaasti oppimisen kysymyksiä ja ilmiökenttää laajempina. Tutkimus toimii keskustelunaloitteena oppilaan itsearvioinnista käytäväksi laajasti opetuksen ammattilaisten, poliittisten päätöksentekijöiden, oppimisen ja koulutuksen tutkijoiden kuin arviointiyhteiskunnan kansalaisten keskuudessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan nykyisen itsearvioinnin politiikan kulttuuris-historiallinen rakentuminen politiikka- ja opetussuunnitelmadokumenteissa 1970-2020. Toisessa vaiheessa tutkitaan tämän itsearvioinnin politiikan elämistä koulun arkisissa käytännöissä ja arviointitilanteissa kouluetnografisesti. Aineistoa kerätään havainnoiden itsearviointia osana koulun arkea, haastatellen rehtoreita, opettajia ja oppilaita. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa analysoidaan itsearvioivan subjektin rakentumista itsearvioinnin politiikkojen ja käytäntöjen leikkauspisteessä hyödyntäen aiempaa teoreettista tutkimusta sekä hankkeessa kerättyä aineistoa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoitus.