Projekti

ARONI - Argumentoiva, tutkiva oppiminen internetissä akateemisten tietotyövalmiuksien rakentamisessa

Kolmen yliopiston (Tampere, Jyväskylä, Helsinki) muodostaman konsortion tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää lukiolaisten tietotyötaitoja ja niiden oppimista edistäviä pedagogisia käytäntöjä.  

Hankkeessa arvioidaan lukiolaisten nettilukemisen taitoja, kokemuksia tietotyökäytäntöjen oppimisesta sekä lukio-opetuksessa hyödynnettäviä pedagogisia käytäntöjä. Hankkeessa kootaan lisäksi tietoja lukiolaisten nettilukemiseen ja tietotyökäytäntöjen oppimiseen liittyvistä taustatekijöistä, kuten tietokäsityksistä ja minäpystyvyydestä.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimustyön pohjalta kehitetään akateemisten tietotyövalmiuksien opettamisen malli, jota testataan tutkimushankkeessa toteutettavassa interventiossa.   Tutkimus tähtää sekä perustutkimuksellisen tiedon lisäämiseen että tehokkaampien käytäntöjen luomiseen lukio-opetuksessa. Hankkeeseen osallistuminen tarjoaa lukioille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä akateemisten tietotyötaitojen opetusta yhteistyössä tutkijoiden kanssa.  

Tutkimushankkeessa ovat mukana tutkijoita Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksiköstä sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

University of Jyväskylä, University of Helsinki

Contact persons

Eero Sormunen

Professori / Konsortion johtaja

eero.sormunen@uta.fi

+358 50 362 8781