Projekti

APOA Oppimisanalytiikka -avain parempaan oppimiseen

Oppimisanalytiikka on opiskelijoita ja oppimisympäritöjä koskevan datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia. Hankkeen tavoitteena on
1) selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeet datan keräämiselle.
2) pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta.
3) pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa.
4) luoda suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen käyttämiseen ammattikorkeakouluissa.
5) lisätä ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä.

Tavoite ja tehtävät

Analytiikassa kerättyä tietoa hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja oppimisen kuvaamisessa. Sen avulla voidaan . tunnistaa muun muassa opiskelupolkujen muotoutumista ja etenemisen pullonkauloja. Hankkeessa kehitetään yhdentoista korkeakoulun yhteistyössä ammattikorkeakoulujen osaamista oppimisanalytiikan käyttämisessä ja kehitetään analytiikkaa tukevia ja mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Yhteyshenkilöt

Hanna Teräs
hanna.teras [at] tuni.fi

Annika Latva
annika.latva [at] tuni.fi