Projekti

AnalytiikkaÄly 2018-2020

AnalytiikkaÄly-hankkeessa edistetään opintojen sujumista ja työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa.  

Oppimisanalytiikka tarkoittaa oppimisprosessissa syntyvän datan hyödyntämistä opiskelijan, opettajan, ohjauksen ja johtamisen eduksi. Analytiikan avulla voidaan mm. havaita opintojen etenemisen esteitä, tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä kohdentaa ohjausta täsmällisemmin.

Tausta

Oppimisanalytiikan avulla voidaan kerätä dataa eli digitaalisia jälkiä  opiskelijan ja opettajan toiminnasta erilaisista lähteistä, analysoida kerättyä dataa ja esittää se käyttäjälle ymmärrettävinä visualisoituina lopputuloksina. Menetelmä perustuu yhtäältä datamassojen automatisoituun tiedonlouhintaan ihmisten päätöksenteon tueksi ja toisaalta analytiikkatiedon integroitumiseen opiskelun, ohjauksen ja johtamisen käytäntöihin.    

Tavoitteina on mm. tunnistaa tarpeet oppimisanalytiikan hyödyntämiseen, määritellä ne käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisiksi toiminnallisuuksiksi ja sovelluksiksi.  

Projektissa myös toteutetaan sovelluksia ja toimintamalleja ohjausprosessien tueksi ja yksilöllisten dynaamisten opintopolkujen suunnitteluun ja visualisointiin.  

Hankkeessa luodaan tapoja tarjota opiskelijalle hänestä itsestään kertyvää tietoa, hyödyntää sitä opiskelun suunnittelussa ja oppimaan oppimisessa sekä kehitetään ja kokeillaan tapoja käyttää analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa.

Rahoituslähde

Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Koordinoiva organisaatio

University of Oulu, The University of Eastern Finland, The University of Turku, The University of Lapland, LUT University, Aalto University

Contact persons

Hanni Muukkonen

Professori

hanni.muukkonen@oulu.fi

+358 29 448 3622

 

Jussi Okkonen

Yliopistotutkija

jussi.okkonen@tuni.fi

+358 40 556 6986