Projekti

Ammatillisen opettajankoulutuksen laajentaminen - Mobiili-ope -hanke

Koulutuksessa kehitetään toimintatutkimuksen ja oppilaitoskohtaisten kokeilujen avulla digitalisaation edellyttämiä valmiuksia sekä koulutukseen osallistuvien oppilaitoksissa että ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Koulutuksessa painotetaan erityisesti mobiiliohjauksen menetelmiä ja yksilöllisiä oppimisympäristöjä. Koulutuksen ja kehitystyön aikana syntyy uutta julkaistua tutkimustietoa, joka vahvistaa ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyötä ja lisää koulutuksen aluevaikuttavuutta.

Tavoite ja tehtävät

Mobiili-ope -projekti perustuu OKM:n rahoitukseen, jolla AOK kouluttaa 20 opetuksen, ohjauksen ja oppimisen mobiilien menetelmien ja sovellusten käyttöön perehtynyttä ammatillista opettajaa omana opettajankoulutusryhmänään.

Rahoituslähde

OKM

Yhteyshenkilöt

Seppo Janhonen
seppo.janhonen [at] tamk.fi