Ammatillisen kasvun ja oppimisen ominaispiirteet CharVEL

CharVEL-tutkimusryhmä tutkii ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä. Ammatillisten kykyjen kehittäminen (vocational talent development) viittaa ammattiosaamiseen ja huippuosaamiseen liittyviin ominaisuuksiin ja ennusteisiin (keskiasteella ja keskiasteen jälkeisessä koulutuksessa) sekä professioammatteihin (korkea-asteen koulutuksessa).

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Yhteiskunnallinen kehitys muuttaa myös työn luonnetta. Jotta tulevaisuuden työntekijöitä voitaisiin kouluttaa ja heidän työllistymistään ja työhyvinvointiaan edistää, tarvitaan lisää tutkimusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja oppimisesta.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja kehittää ammatillista kasvua, joka viittaa koko uran ajan jatkuvaan oppimiseen, jossa yksilö tarttuu taitoihin, joita tarvitaan vastaamaan muuttuviin taitovaatimuksiin. Tutkimusta tehdään yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa.

LEAD ja CharVEL ovat kaksi yhteistyötä tekevää tutkimusryhmää: Yhteistutkimus keskittyy ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen koulutuksessa ja työelämässä. CharVEL-tutkimusryhmä tutkii ammatilliseen osaamiseen ja huippuosaamiseen liittyviä ominaisuuksia ja ennusteita erityisesti keskiasteella ja keskiasteen jälkeisessä koulutuksessa. LEAD-tutkimusryhmä tutkii tekijöitä, jotka liittyvät tekniikan alan opetukseen, oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen muodollisessa (korkeakouluopetus) ja epämuodollisessa (työelämä) ympäristössä. LEAD on osa Tampereen yliopiston Novi-tutkimuskeskusta.

Yhteyshenkilöt

Petri Nokelainen

petri.nokelainen [at] tut.fi

+358 40 557 4994

 

Laura Pylväs

laura.pylvas [at] uta.fi

+358 40 190 1308