Projekti

AMKista uralle!

Euroopan sosiaalirahasto

Tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja kestäviä koulutusvalintoja laadukkaamman uraseurantatiedon avulla.

Tavoite ja tehtävät

AMKista uralle! -hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoiden työllistymistä. Hankkeessa tehdään kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön uraseurantakyselyn malli, joka tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavaa uraseurantatietoa. ESR-rahoitteinen projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantaa kehittävien Latua- ja Töissä-hankkeiden kanssa.

Kerättyä ja analysoitua tietoa hyödynnetään korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä sekä opiskelemaan hakeutuvien ja AMK-opiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi tieto edesauttaa koulutuksen ennakointia ja alueellista koulutuspolkujen rakentamista. Tieto jaetaan jo olemassa olevien ja tunnettujen www-sivustojen kautta.

Avoin ja kattava tieto korkeakoulutettujen työllistymisen laadusta ja urapoluista edistää urasuunnittelua ja kestäviä koulutusvalintoja sekä vähentää korkeakouluopintojen keskeyttämisalttiutta. Uraseurantaprosessi ja uraseurannasta kerättävän tiedon hyödyntäminen juurrutetaan osaksi ammattikorkeakorkeakoulujen opintoprosesseja, opiskelijapalveluita, koulutuksen suunnittelua ja osaamistarpeiden ennakointia. Uraseurannan kehittäminen tukee myös opintojen aikaisen ohjauksen osuvuutta ja laatua, mikä vaikuttaa suoraan opiskelijoiden valmistumisen tehostumiseen. Uraseurantatiedon systemaattinen kerääminen ja sen hyödyntäminen palvelevat nivelvaiheen toimijoita toisella asteella sekä koulutustarpeiden alueellista ja valtakunnallista ennakointia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen opiskelijat, korkeakoulutukseen hakeutujat, opinto- ja uraohjaajat, muut ohjauspalveluiden asiantuntijat sekä työnantajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat ammattikorkeakoulujen opetuksen pedagogiset kehittäjät.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Tuula Isosuo
tuula.isosuo [at] tamk.fi