Projekti

Amkien avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Tavoitteena on uusien menetelmien avulla kehittää avoimia toimintatapoja. Päämääränä on lisätä vuorovaikutusta, yhteiskehittämistä (co-creation) ja innovaatioekosysteemiä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen fokuksena on avoimuuden kehittäminen AMKien TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on uusien menetelmien avulla kehittää avoimia toimintatapoja. Fokus on erityisesti tulosten, osaamisen ja yhteistyön (mm. aineistot/datat, julkaisut, tiedot ja taidot, verkostot, vuorovaikutus ja resurssit) avaamisessa sidosryhmille. Hankkeessa luodaan työkaluja, joiden avulla TKI-toimintaa ja siihen liittyvää oppimista ja osaamista voidaan muuttaa avoimeksi ja siten parantaa tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa. Päämääränä on lisätä vuorovaikutusta, yhteiskehittämistä (co-creation) ja innovaatioekosysteemiä.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Kimmo Vänni
kimmo.vanni [at] tamk.fi