Projekti

AMAL - Ammatista toivoa

Tavoitteena oli selvittää suomalaisen ja irakilaisen ammatillisen koulutuksen yhteistoimintamahdollisuuksia, turvapaikanhakijoiden mahdollisia urapolkuja sekä luoda tätä tukeva kansainvälinen verkosto.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa haastateltiin turvapaikanhakijoita sekä heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita, jotta saatiin selville kohderyhmän koulutukselliset ja ammatilliset tarpeet. Irakin tilanne kartoitettiin yhteisillä skype- jne. kokouksilla sekä Suomessa järjestetyssä yhteisessä työseminaarissa. Suomalaisten oppilaitosten edellytykset toimia hauraiden alueiden koulutuksen kehittämisessä selvitettiin kyselyllä ja haastatteluilla. Hankkeessa luotiin kansallinen temaattinen yhteistyöverkosto, joka oli mukana laatimassa jatkosuunnitelmaa.

Lisätietoa löytyy alta hankkeen loppuraportista (suomeksi) sekä tiivistelmästä (englanniksi).

Rahoituslähde

AMIF

Yhteyshenkilöt

Teemu Jokinen
teemu.jokinen [at] tamk.fi