Projekti

Älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö

Tulokset

Hankkeen päätulos on eri työkaluja ja laskentamoottoreita yhdistävä älykkään sähköverkon simulointialusta, jota voidaan käyttää opetus- ja tutkimusympäristönä korkeakouluissa ja yrityksissä. Tuloksena on myös simulointialustaa varten luotu oma ohjelmisto- ja järjestelmäarkkitehtuuri. Lisäksi tuloksena on hankkeessa kehitettyjä älyverkkojen simuloinnissa tarvittavia ohjelmistokomponentteja. Hankkeessa kehitettyä alustaa ja ohjelmistoja voi olla mahdollista kaupallistaa tai hyödyntää koulutusviennissä.
Lyhyellä aikavälillä hanke vaikuttaa positiivisesti tarjoamalla keskeisen uuden apuvälineen korkeakoulujen ja yritysten älyverkkoihin liittyvään koulutukseen ja tutkimukseen sekä edistämällä hankeosapuolten välistä yhteistyötä. Pitkällä aikavälillä hanke edistää vaikutustensa kautta uusiutuvien energioiden lisääntyvää käyttöönottoa ja tätä kautta vähähiilisyyttä.

Tavoite ja tehtävät

Tausta

Älykkäät sähköverkot ovat keskeinen väline uusiutuvien energialähteiden aikaisempaa laajemmassa hyödyntämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten tarpeisiin. Ympäristö mallintaa, simuloi ja todentaa älyverkkojen ominaisuuksien vaikutuksia sähköenergiajärjestelmässä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tietotekninen ratkaisu, jossa eriytetään simulaatio, toiminnallisuudet, resurssit ja markkinaosapuolet toisistaan.

Toimenpiteet

Simulointialustaan mallinnetaan tyypilliset sähkönjakeluverkot haja-asutus- ja kaupunkiolosuhteista, niiden kulutusprofiilit ja skenaarioita hajautettujen resurssien yleistymisestä. Lisäksi mallinnetaan älyverkon liiketoiminnan käyttötapauksia toteutuksineen.
Simulaatioympäristöön on tavoitteena kehittää mahdollisimman monipuolinen simulaatiotulosten visualisointi.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lehtonen
jarkko.lehtonen [at] tuni.fi