Hyppää pääsisältöön

Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2021–31.8.2023
tamk area of focusUusien teknologioiden hyödyntäminen,
Ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet

Hankkeen vaikutuksena pirkanmaalainen uusiutuvan sähköenergian älykkäiden ohjausten osaaminen nousee
huipputasolle Suomessa. Konkreettisina tuloksina syntyy älykkäiden ohjausten periaatteet erilaisissa käyttötilanteissa
sekä älykkäiden ohjausten käytännön demonstraatiot Pirkanmaalle rakennetun uusiutuvan sähköenergian innovaatioja
demonstraatioympäristössä. Hankkeessa syntyvät tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä, sillä tuloksista kirjoitetaan
julkaisuja, ja tulokset myös jaetaan hankkeen järjestämissä työpajoissa. Hankkeen välittömät vaikutukset liittyvät
modernien sähköenergiakäyttöjen ohjausperiaatteisiin ja niiden hyödyntämiseen, kun taas pidemmän aikavälin
vaikutukset edesauttavat yleisemmin uusiutuvan energian hyödyntämisen tehostamista sekä alalla toimivien yritysten
toimintaedellytysten kohentamista.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen yhteishankkeessa "Energian
varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä" on Pirkanmaalle rakennettu modernien
sähköenergiajärjestelmien innovaatio- ja demonstraatioympäristö, joka tarjoaa tekniset mahdollisuudet
energiamurroksen aiheuttamien uusien sähköenergiakäyttöjen toteuttamiseen. Järjestelmän avulla on mahdollista
esimerkiksi osallistua sähköverkon tehotasapainon hallintaan energiavaraston avulla, leikata sähköverkon tehopiikkejä energiavaraston avulla esimerkiksi sähköautojen lataamisen yhteydessä tai muussa kiinteistökäytössä sekä tasata sääriippuvan sähköntuotannon tuotantotehoa energiavaraston avulla. Järjestelmä on rakennettu kahteen perävaunuun, mikä mahdollistaa staattista järjestelmää merkittävästi laajemmat käyttövaihtoehdot. Energiajärjestelmä on käytännössä mahdollista viedä kaikkiin sellaisiin paikkoihin, joihin pääsee autolla. Järjestelmä on teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen.

Tässä hankkeessa on tarkoitus kehittää modernien sähköenergiakäyttöjen älykkäitä ohjauksia ja demonstroida niitä kyseisessä innovaatio- ja demonstraatioympäristössä. Teemat ovat jo nyt kaupallisesti kiinnostavia, ja mukana onkin useita yrityksiä. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä pk-yritysten kanssa tekoälypohjaisia ratkaisuja modernien energiajärjestelmien ohjaamiseen.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Aki Korpela
aki.korpela [at] tuni.fi