Projekti

Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa

Tietoarkisto keskittyy hankkeessa CESSDAn vaatimusten täyttämiseen ja osallistuu aktiivisesti CESSDAn kehittämiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisia palveluita CESSDA eurooppalaisille tutkijoille jatkossa tarjoaa ja varmistaa, että Tietoarkiston omat palvelut ovat kansainvälisten vaatimusten mukaisella tasolla.

Tausta

CESSDA on eurooppalainen tutkimusdatapalveluita yhteiskuntatieteilijöille tarjoava infrastruktuuri ja yksi vuoden 2016 ESFRI-tiekartan maamerkeistä. Suomi on yksi CESSDAn viidestätoista jäsenmaasta ja Tietoarkisto on CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja. Vuodet 20172021 ovat CESSDAn rakentamisessa ja kehittämisessä aktiivista aikaa.  

Hoitaakseen tehtävänsä CESSDAn palveluntuottajana Tietoarkiston täytyy vahvistaa sekä asiantuntemustansa, teknisiä palveluitansa että viestintäänsä. Hanke koostuu kymmenestä työpaketista, joiden yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että Tietoarkisto pystyy jatkossakin aktiivisesti vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan CESSDA kehittyy, ja minkälaisia palveluita se eurooppalaisille tutkijoille tarjoaa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Tietoarkisto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Helena Laaksonen

johtaja
Tietoarkisto