Tutkimusinfrastruktuuri

Akkreditoitu palotestaus

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Rakennustekniikka

Palolaboratorio on asiantuntijaorganisaatio, jonka testaustoiminta on puolueetonta, riippumatonta ja luottamuksellista. Tarjoamme asiakkaan tarpeiden mukaan joko tuotekehitystä tukevia paloteknisiä testejä ja selvityksiä tai akkreditoitua testausta.

Testauksessa käytetään kombiuunia, jossa voidaan koestaa sekä pysty- että vaakarakenteita, vaakarakenteita myös kuormitettuna. Käytössä on myös pienempi sähköuuni materiaalien testaukseen.

Akkreditointi osoittaa pätevyytemme testauslaboratoriona kansainvälisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Akkreditoitujen testien tulokset todistavat materiaalien ja tuotteiden paloturvallisuuden viranomaisten, markkinoiden tai käyttäjien vaatimalla tavalla ja niiden perusteella voidaan myöntää ja ylläpitää hyväksyntöjä ja sertifikaatteja. Testitulosten perusteella voimme myös antaa standardin EN 13501-2 mukaisia luokitusraportteja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Tutustu akkreditoituihin pätevyysalueisiimme tarkemmin nettisivuillamme

Yhteyshenkilö