Projekti

AIsola

AIsola-projektissa tutkitaan ikäihmisten sosiaalista eristyneisyyttä. Tutkimuksen kohteena on joukko itsenäisesti asuvia tamperelaisia senioreita ja tutkimuksen metodit ovat sekä laadullisia että määrällisiä.

Projektin tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys sosiaalisesta eristyneisyydestä kahden toisiaan täydentävän empiirisen tutkimuksen avulla. Toisessa analysoidaan ikäihmisten sosio-spatiaalisia olosuhteita, ja toisessa havainnoidaan ikäihmisten käyttäytymismalleja tekoälyn avulla.

 

Rahoituslähde

Suomen Akatemian rahoittama Tampereen yliopiston profilointihanke Intelligent Society Platform

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Fernando Nieto Fernandez

Tenure track -professori, Rakennussuunnittelu
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Henkilöprofiili

Rosana Rubio Hernandez

tutkijatohtori
Rakennetun ympäristön tiedekunta