Projekti

Aikuiskasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus (EduMAP)

Hankkeessa tutkimuksen kohteina ovat EU-maiden aikuiskoulutusjärjestelmät ja eri syistä syrjäytymisvaarassa olevat 16–30-vuotiaat.

Tausta

Tutkimus on osoittanut, että eurooppalainen aikuiskoulutusjärjestelmä ei ole pystynyt vastaamaan monien haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien koulutustarpeisiin. Vaille sopivaa koulutusta jäävät ovat syrjäytymisvaarassa paitsi työmarkkinoilta myös yhteiskunnasta.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimus selvittää, millainen koulutuspolitiikka sekä millaiset käytännöt ja opetusmenetelmät tavoittavat parhaiten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin koulutuspolitiikkoihin ja käytäntöihin, jotka ovat tarpeen nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään verkkopohjainen aikuiskoulutusta palveleva älykkään päätöksentekoa tukevan järjestelmän (IDSS) prototyyppi.

 

Rahoituslähde

Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, 2,5 miljoonaa euroa

Tutkimuksen kesto 2016–2019

Yhteyshenkilöt

Hanna Toiviainen 
hanna.toiviainen [at] tuni.fi