Hyppää pääsisältöön

AI-lähettiläs

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.3.2021–28.2.2023
tamk area of focusUusien teknologioiden hyödyntäminen

Tavoite ja tehtävät

AI-lähettiläs -hanke tukee yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä yrityksissä.  

AI-lähettiläällä tarkoitetaan tässä tekoälyn aihepiiristä kiinnostunutta yrityksen työntekijää: AI-lähettiläs lähtee hankkeen tuella kartuttamaan omaa ymmärrystään ja osaamistaan tekoälyn aihepiiristä sekä konkreettisena oppimistehtävänä työstämään yrityksen kehitysideaa.

Tavoite ja tehtävätTausta

Tekoäly ja data-analytiikka auttavat yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan, kehittämään omia prosessejaan sekä tuottamaan uusia palveluita ja tuotteita.

Keskeisessä roolissa tekoälyn hyödyntämisessä ovat henkilöt, jotka ymmärtävät sekä tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia että oman organisaationsa toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa yrityksistä henkilöitä, joilla on edellytyksiä kehittyä oman organisaationsa AI-lähettiläiksi ja tukea heitä tässä kehityksessä.

Tavoite ja tehtävät

AI-lähettiläs -hanke tukee yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä yrityksissä.  

AI-lähettiläällä tarkoitetaan tässä tekoälyn aihepiiristä kiinnostunutta yrityksen työntekijää: AI-lähettiläs lähtee hankkeen tuella kartuttamaan omaa ymmärrystään ja osaamistaan tekoälyn aihepiiristä sekä konkreettisena oppimistehtävänä työstämään yrityksen kehitysideaa.

Vaikuttavuus

AI-lähettiläs -hanke tarjoaa systemaattisen toimintomallin ja työpajoja, joiden avulla yritykset voivat edetä kehitystyössä omassa tahdissaan. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2021 ja sen kesto on kaksi vuotta. Ensimmäiset työpajat järjestetään syksyllä 2021. Hankkeen toteuttavat yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopiston Kauppakorkeakoulu ja Teknillisen tiedekunnan Tietotekniikan laitos.

Rahoittajat

Rahoittajana toimii Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Turun yliopisto

Yhteyshenkilöt

Kari Naakka
kari.naakka [at] tuni.fi