Aerosolifysiikka

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Ilmassa leijuvilla aerosolihiukkasilla on pilvien muodostumisen kautta keskeinen vaikutus ilmakehän lämpötilaan. Toisaalta erityisesti suurkaupungeissa hiukkaset heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat merkittäviä terveysongelmia. Kyky mitata näitä hiukkasia on avainasemassa näitä vaikutuksia selvitettäessä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tieteellinen aerosolitutkimus kattaa testihiukkasten tuottoon, mittausmenetelmien kehitykseen ja hiukkaspäästöihin liittyviä laboratoriotutkimuksia sekä todellisissa ympäristöissä tehtäviä ilmanlaatu- ja ilmastovaikutuksiin liittyviä tutkimuksia. Tutkimus tarjoaa tapoja hallita polttoprosesseja ja niiden ilmakehäpäästöjä ja tapoja tuottaa nanomateriaaleja kaasufaasiprosessien kautta.

Aerosolifysiikka ja laajemmin aerosolitutkimuksen tieteenala tukee ympäristötieteitä ja nanoteknologioiden kehittämistä. Aerosolihiukkasten mittaustekniikka ja mittalaitekehitys ovat keskeisiä tekniikoita tutkia monia teollisuuden ja ilmakehän prosesseja.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää ymmärrystä hiukkaspäästöjen vähennyskeinoista, ilmanlaadusta, ihmisen hyvinvoinnista ja ilmastosta, sekä keinoista hyödyntää aerosolitekniikoita uusien materiaalien ja toiminnallisten pinnoitteiden kehittämiseen.

Aerosolifysiikan yksikön keskeisimpiä tutkimusalueita ovat mittalaitekehitys, polttoaerosolit, ilmakehän aerosolit, nanohiukkasten synteesimenetelmät sekä nanorakenteiset pinnoitteet.

Mittalaitekehitys hyödyntää aerosolihiukkasten mekaanisia ja sähköisiä ominaisuuksia, kehittäen laiteita aina kaupallisiksi laitteiksi asti. Ilmakehän hiukkasten tutkimus keskittyy päästöjen muuntumaan ja prosesseihin ilmakehässä.

Ryhmän kehittämiä mittausmenetelmiä käytetään muun muassa ajoneuvopäästöjen ja pohjoisten havumetsien hiukkasmuodostuksen tutkimiseen. Yksi- ja monikomponenttisia nanohiukkasia tuotetaan muun muassa yksikössä kehitetyllä nesteliekkiruiskulla (Liquid Flame Spray).

Yhteyshenkilöt

Jorma Keskinen

Professori, yksikön johtaja

jorma.keskinen [at] tut.fi

+358 40 198 1003