Hyppää pääsisältöön

6AIKA Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2017–30.11.2020

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Toisena tavoitteena on edistää käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittymistä kuutoskaupungeissa; Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku. Mukana myös Oamk, Tamk, Turkuamk ja Forum Virium Helsinki Oy.

Kolmantena tavoitteena on luoda hankepartnereille yhteinen viitekehys koskien yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kaupunkien ja käyttäjien yhteiskehittämistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteiskehittämiselle toimivat ja selkeät toimintamallit, testata ne käytännössä sekä kuvata ne.

Neljäntenä tavoitteena on tuoda esiin kuutoskaupungeissa yrityksille ja muille kehittämistoimijoille tarjolla olevat yhteiskehittämiselle avoimet oppimisympäristöt. Kehitysympäristöjä voivat olla perus- ja toisen asteen koulut, päiväkodit, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, erilaiset living lab -ympäristöt, virtuaaliset ympäristöt sekä esimerkiksi koko urbaani ympäristö laajemmin.

TAMK yhdessä Tredun kanssa toteuttaa Living Labin suunnittelun, toteuttamisen ja yritysyhteistyömallin. Lisäksi TAMK kehittää avoimen datan tuottamisen ja julkistamisen mallin.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen avulla oppimista ja oppimisympäristöjä kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuudet sekä kyky kasvaa ja kansainvälistyä paranevat. Yritykset voivat testata, saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palvelujaan aidoissa käyttöympäristöissä todellisiin tarpeisiin pohjautuen. Yrityksiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin syntyy uutta oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvää osaamista sekä tutkimus-  ja koulutustoimintaa.

Hankkeen avulla syntyy uusia rakenteita ja toimintamalleja yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijoiden ja loppukäyttäjien väliselle yhteistyölle. Käytössä jo olevat toimintamallit kehittyvät entistä paremmiksi. Jo hankkeen aikana on tavoitteena tuottaa uusia oppimisympäristöihin kytkeytyviä kokonaisratkaisuja sekä uusia tuote- ja palveluaihioita.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

Tampereen kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Marja Keränen
marja.keranen [at] tuni.fi