Projekti

6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat

Euroopan sosiaalirahasto

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli korkeakoulutettujen työllisyyden parantamiseksi. Kaikki tahot saatetaan mallissa yhteistoimintaan, innovoimaan kasvua ja työtä. Tavoitteena on yritysten kasvun ongelmien ratkominen sekä vastavalmistuneiden ja kokeneiden osaajien työllistyminen.


Tavoite ja tehtävät

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitoksista valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat ja pitkän työkokemuksen omaavat työnhakijat, mutta toisaalta myös mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen toimenpiteitä ovat Näyttämöt ja Kasvunpajat. Työttömien henkilöiden osaamisen valjastamiseen kehitetään uudenlainen malli, joka tarjoaa näytön paikkoja (Näyttämö) yritysyhteistyössä tapahtuvan innovoinnin kautta (Kasvunpajat).

Näyttämö on työttömäksi joutuneille kokeneille asiantuntijoille ja valmistumisvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille tarjottava yhteinen tiimioppimisen ja vertaistuen alusta, työympäristö menetelmineen. Se kokoaa paikallisen asiakasyrityksen kehittämishaasteen (aihio) ympärille tarvittavan kehittäjäryhmän tai useampia sitä ratkomaan. Kasvunpajalla puolestaan tarkoitetaan prosessia, jolla käsitellään yritys-caseja ja tuotetaan ratkaisuja monialaisissa tiimeissä, joissa törmäytetään sekä vankkaa kokemusta että uusinta tietämystä. Työpaikkoja, uutta työtä, syntyy juuri näyttöjen, käytännön yhteisöllisessä toiminnassa ja asiakasprojekteissa luonnostaan tapahtuvien törmäytymisten, yhteistyökokemusten ja suhdeverkoston kautta.

Hankkeen toteuttajat ovat Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (Typa), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turku Science Park Oy (TScP), Turun ammattikorkeakoulu (TurkuAMK), Turun yliopisto (TY) ja Metropolia ammattikorkeakoulu (MetropoliaAMK) Vantaan yksikkö.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Anne Cumini
anne.cumini [at] tamk.fi