Projekti

6Aika: Duunipolku

Euroopan sosiaalirahasto

Tampereen ammattikorkeakoulun 6Aika: DuuniPolku -osahankkeessa tavoitteena on kokeilla ja kehittää toimintamallia, jossa ammatillisesta oppilaitoksesta valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet, työttömyysuhan alaiset tai työttömät nuoret osallistuvat yrittäjyys- ja työelämätaitoja sparraavaan tiimivalmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on
nuorten yrittäjyysaikomusten ja -taitojen vahvistaminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

Valmennuksessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun osaamista sekä liiketalouden koulutuksessa, yrittäjyysvalmennuksessa että sosiaaliohjauksen ja valmennuspedagogiikan osaamisessa. Keskeisinä
työmenetelminä ovat Kykylaakso-virtuaalinen oppimisympäristö www.kykylaakso.fi sekä voimavarakeskeinen yksilövalmennus.

Tavoite ja tehtävät

6Aika: DuuniPolku -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia palveluita ja toimijoiden yhteistoimintaan
perustuvia toimintamalleja työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeistä on työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen yhdistäminen uusilla tavoilla tavoitteen edistämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa ja vastata työelämän osaamistarpeisiin kehittämällä työnantajien kanssa käytävää vuoropuhelua. Tavoitteena on tunnistaa työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien olemassa oleva osaaminen ja potentiaali, osaamisen kehittämistarpeet sekä tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, ja tarjota asiakkaille sen pohjalta kohdennettuja, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on tarjota välineitä kuutoskaupungeille ja niiden alueen toimijoille työllisyyden haasteisiin vastaamiseen ja täydentää olemassa olevaa palveluvalikoimaa kohdentamalla kehittämistoimet kullakin alueella tunnistettuihin kohteisiin. Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan hankkeen aikana osahankkeiden sisäisellä ja hankekokonaisuuden yhteisellä itsearvioinnilla ja raportoinnilla. Arviointia varten laaditaan yhteinen arviointikehikko.

6Aika: DuuniPolku -hanke toteutetaan kahdeksan toteuttajaorganisaation yhteishankkeena. Tampereen, Espoon,
Turun, Oulun ja Helsingin kaupunkien lisäksi hankekonsortioon kuuluu kolme ammattikorkeakoulua; Tampere, Turku
ja Metropolia. Hankekonsortio mahdollistaa kehitettävien toimintamallien ja palveluiden tehokkaan vertaisarvioinnin ja tulosten hyödyntämisen ristiin kaupunkien ja ammattikorkeakoulujen välillä. Hanke vastaa muuttuvien työllisyyspalveluiden asettamiin kehittämishaasteisiin.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Antti Klaavu
antti.klaavu [at] tuni.fi

Ulla-Maija Koivula
ulla-maija.koivula [at] tamk.fi

Riitta Vihuri
riitta.vihuri [at] tamk.fi