Projekti

6Aika: Citylogistiikka

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen tavoitteena on 1) vastata yritysten tarpeeseen kuljetusten järjestämisestä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi pilotoimalla ns. viimeisen kilometrin kevyitä ja/tai autonomisia logistiikkaratkaisuja. Tavoitteena on myös 2) arvioida eri pilottien liiketoimintamahdollisuuksia sekä edesauttaaa uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä sekä 3) löytää uusia toimintamalleja perinteiseen yhteistyöhön eri toimijoiden välille. Kaupunkialueiden kevytjakelulogistiikan kehittäminen tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää ja parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä kaupunkikeskustoissa.

Tavoite ja tehtävät

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa pilotoidaan yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa uudenlaisia
jakeluratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia nk. viimeisen kilometrin toteutuksessa. Jakeluratkaisuissa pilotoidaan erityisesti kevyitä jakeluratkaisuja, itseohjautuvaa jakeluliikennettä ja lähijakeluratkaisuja. Uudenlaisissa palvelukokonaisuuksissa optimoidaan jakelujen toteutuksia, luodaan edellytykset eri toimijoiden yhteispiloteille ja
nopeille kokeiluille sekä edesautetaan yrityksiä käyttämään avoimia rajapintoja ja luomaan uusia palvelukokonaisuuksia.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Erkki Kiviniemi
erkki.kiviniemi [at] tamk.fi