Projekti

4. Näyttötutkintomestarikoulutus

Kouluttaa näyttötutkintomestarin (25 op) koulutusohjelman mukaisesti näyttötutkintojen asiantuntijoita.

Tavoite ja tehtävät

Koulutushankkeen tavoitteena on tuottaa uusia, omaa työtään jatkuvasti kehittäviä näyttötutkintomestareita ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman erityisenä painopisteenä on näyttötutkintotoiminnan laadun
kehittäminen, jota tuetaan mm. koulutusohjelman laadukkaalla toteutuksella, edistämällä koulutuksen osallistujien välistä sekä työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja painottamalla tulevien näyttötutkintomestarien roolia
näyttötutkintoprosessin laadun varmistajina. Koulutushankkeen tavoitteet perustuvat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tavoitteisiin.

Rahoituslähde

OPM

Yhteyshenkilöt

Ari Jussila
ari.jussila [at] tamk.fi