Projekti

3DFysio-sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa

Hankkeen tavoitteena on tutkia vuorovaikutteisen 3DFysio-sovelluksen soveltuvuutta, käyttäjäkokemusta, motivaatiotekijöitä ja vaikuttavuutta reumakuntoutujien etäkuntoutuksessa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksen kustannustehokkuuteen liittyviä tekijöitä.

Tutkimuksen tavoitteena on pilotoida 3DFysio-sovellusta oikeassa käyttöympäristössä reumakuntoutujilla Kuntoutumiskeskus Apilassa. Sovelluksen käyttäjinä seillä toimivat sekä kuntoutujat että fysioterapeutit. Sovelluksen soveltuvuutta etäkuntoutukseen arvioidaan tieteellisellä tutkimuksella, käyttäen laadullisia ja määrällisiä menetelmiä (käyttäjähaastattelut, päiväkirjat, kyselylomakkeet, käyttölogi, toimintakyky- ja elämänlaatumittarit). Hankkeen kokonaiskesto on kaksi vuotta.

Tavoite ja tehtävät

3DFysio on digitaalinen sovellus, joka tarjoaa työkaluja itsenäiseen ja kuntoutujaa osallistavaan kuntoutukseen kuntoutusjaksojen ulkopuolella. Sovelluksen tarjoamia työkaluja ovat muun muassa räätälöitävissä ja päivitettävissä oleva harjoitusohjelma, 3D-animaatiot harjoitteista ja kommunikaatiokanava kuntoutujan ja fysioterapeutin välillä.

Tutkimushankkeen koordinaattorina toimii Tampereen teknillinen yliopisto (TTY),  joka vastaa tutkimuksen koordinoinnista ja raportoimisesta sekä tulosten tieteellisestä julkaisemisesta. TAMK toimii hankkeessa partnerina ja tutkii pilotoitavaa etäkuntoutussovellusta ja -toimintamallia erityisesti ammattilaisten (fysioterapeuttien) näkökulmasta tulevaisuuden työkaluna. TAMK sekä tutkii ja tarkastelee etäkuntoutussovelluksen kustannustehokkuuteen liittyviä tekijöitä ja hyötyjä. Lisäksi TAMK osallistuu juurruttamistoimenpiteisiin. Muina partnereina ovat Kuntoutumiskeskus Apila ja Kineso Oy. Tutkimushanketta rahoittaa Kela.

Rahoituslähde

KELA

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Tarja Heinonen
tarja.heinonen [at] tamk.fi