Hyppää pääsisältöön

3D tulostuksen potentiaali kierrätysbetonin käytössä DECON 3D

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2019–30.4.2020

Luoda arvoverkosto purkubetonin jalostamiseksi uusiksi 3D-tulostettaviksi rakennusmateriaaleiksi.

Tavoite ja tehtävät

Maailmassa valmistetaan betonin sideainetta eli sementtiä puoli tonnia henkilöä kohden vuodessa. Kysyntä kasvaa jatkuvasti kaupungistumisen myötä, ja maailman mineraalivarannot hupenevat nopeasti. Samalla sementti aiheuttaa jopa 5% maailman hiilidioksidipäästöistä, mikä on enemmän kuin lentoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Näitä päästöjä voitaisiin merkittävästi vähentää kierrättämällä betoni, joka syntyy rakennuksia purettaessa.

Tämän hankkeen tavoitteena on yhteistyöyritysten kanssa luoda kumppaniverkosto ja palvelukokonaisuus purkubetonin jalostamiseksi uusiksi 3D-tulostukseen soveltuviksi rakennusmateriaaleiksi ja siitä edelleen uusiksi rakennuksiksi. Kuvatun ratkaisun uutuusarvoa lisää mobiiliksi rakennettava prosessointiyksikkö, joka voidaan kuljettaa purkurakennuksen tontille. Koko prosessi betonia sisältävän rakennuksen purkamisesta uuden betonirakennuksen rakentamiseen voidaan tehdä paikan päällä, mikä entisestään lisää ratkaisun ekologisuutta ja kilpailuetua perinteiseen betonin purkuun, kuljetukseen ja valmistukseen nähden.

Rahoituslähde

Business Finland Co-Creation

Yhteyshenkilöt

Anne Cumini
anne.cumini [at] tuni.fi