Projekti

3D-Invest

Hankkeessa toteutetaan pirkanmaalaisen elinkeinotoiminnan teknologiaharppaus 3D-tulostuksen avulla hankkimalla riittävä 3D-tekniikka ohjelmineen ja oheislaitteineen.

Tavoite ja tehtävät

Kyseessä on 3D-tulostimiin liittyvä laitehankintahanke. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) oppilaitokset hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. Tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

Hankkeen tavoitteena on että Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä. Hankkeessa tehdään kaikkiin kolmeen toimintayksikköön ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisensiirtoon hankkimalla tarvittavat laitteistot. Niistä saatava uusi tietämys voidaan siirtää nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin kohteeseen.

Hankkeen laitteistoilla on tavoitteena tehdä yritysten kehittämissuunnitelmiin (tehdään osana 3D Boosti -hanketta) liittyvät tulostuksen demoamiset noin 20-30 yrityksen kanssa. Tämän lisäksi järjestetään vielä laajemalle määrälle yrityksiä mahdollisuus tutustua laitteistojen ominaisuuksiin.

3D Invest -hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat (henkilöstökustannukset 3D Boosti -hankkeessa):
1.     Laitteistojen yksityiskohtainen määrittäminen
2.     Teknisten speksien laatiminen ja vastaanottovaatimusten määrittäminen
3.     Hankintojen kilpailutus
4.     Hankintojen toteutus, sopimukset jne.
5.     Laitteistojen perehdytys ja käyttökoulutus

Hanketoimijoille on tulossa erilaiset laitteet, jolloin jokaiselle laitteelle tulee saada asiantuntija kustakin organisaatiosta. TTY:lle on tulossa laitteistot kahteen menetelmään; suorakerrostuslaitteisto ja keraamikappaleiden valmistuslaitteisto. TAMK:lle on tulossa laitteistot metallien tulostukseen jauhepetimenetelmällä ja muovimateriaalien tulostukseen materiaaliruiskutuksella. Myös SASKY:lle on tulossa kahta eri tyyppiä olevia laitteistoja; muovimateriaalien pursotustekniikkaan soveltuva laitteisto sekä vielä avoinna oleva laitteistotyyppi, jonka tyyppi määritellään osana yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen laiteinvestoinneilla yritykset pääsevät tutustumaan erilaisiin menetelmiin. Yritykset saavat näin käytännön tietoa helposti ja voivat sitten investoida niille sopiviin menetelmiin. Uusi teknologia auttaa valmistavan teollisuuden rakennemuutosta kasvu-uralle.


Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Markku Oikarainen
markku.oikarainen [at] tamk.fi