Projekti

3D InDesigner

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen päätavoite on kehittää yrityksien käyttöön suunnitteluekosysteemi, joka kasvattaa yritysten osaamista ja synnyttää yrityksille uusia innovaatioita ja kilpailukykyä. Suunnitteluekosysteemi on eri toimijoiden muodostama alusta, jossa toimijat jakavat tietoa ja osaamista 3D-suunnitteluun liittyen.Tavoite ja tehtävät

Hanke tukee kesällä 2017 päättyvien 3D Boosti- ja 3D Invest -hankkeiden tuloksien käyttöönottoa yrityksissä. Aiemmissa hankkeissa ei ole toteutettu käyttöönottoon oleellisena liittyvää 3D-tulostuksella tehtävien kappaleiden suunnittelukoulutusta eikä laitteisiin liittyvää käyttökoulutusta. Päättyvissä hankkeissa on toteutettu yrityksille demoja 3D-tulostusta hyödyntäen. Tässä yhteydessä on havaittu, että yrityksiltä puuttuu 3D-tulostuksen täysipainoista hyödyntämistä tukevaa suunnitteluosaamista. On todettu, että uutta osaamista täytyy hankkia nopeasti, jotta yritykset voisivat hyödyntää 3D-tulostusta omassa tuotekehityksessään ja tuotevalmistuksessaan sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suunnitteluekosysteemin toimijat ovat koulutusorganisaatioita, yrityksiä sekä yksityisiä henkilöitä, joilla on osaamista ja erityistä kiinnostusta 3D-teknologiaa kohtaan. Ekosysteemi tarjoaa jäsenilleen väylän jakaa tietoa, myydä ja tarjota osaamistaan sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteluekosysteemiin kuuluu hankepartnereiden lisäksi merkittäviä kotimaisia toimijoita. Tämän lisäksi hankitaan ulkomaista suunnitteluosaamista ekosysteemin käyttöön. Erityisen kiinnostavaa on yhteistyö koti- ja ulkomaisten laitevalmistajien kanssa, joilta saadaan tietoa 3D–tulostuksen uusimmista mahdollisuuksista.

Hankkeen vaiheet:
1. Luodaan 3D-tulostussuunnittelu -osaajaverkosto, jonka tuloksena syntyy 3D-tulostussuunnitteluekosysteemi, joka kerää yhteen alueen 3D-tulostussuunnitteluosaamista tarvitsevat mikro- ja pk-yritykset, joka kehittää ja jakaa tulostussuunnitteluosaamista.
2. Muodostetaan 3D-tulostussuunnittelu- ja kehitysympäristö, jonka tuloksena on 3D-tulostussuunnittelu- ja kehitysympäristö, jossa aiemmin syntyneen 3D-tulostusympäristön toiminta on laajennettu käytettäväksi myös 3D-tulostussuunnitteluun.
3. Kehitetään 3D-tulostussuunnitteluosaamista ja testataan siihen soveltuvia malleja. Työn tuloksena saadaan kehittämisen ja soveltamisen malli, jolla mahdollistetaan yrityskohtainen 3D-tulostussuunnittelu ja suunnitellun tuotteen pilotointi.
4. Kehitetään 3D-tulostussuunnitelukoulutusta 3D-tulostukseen ja pikamallinnukseen yritystarpeiden pohjalta.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Sakari Lepola
sakari.lepola [at] tamk.fi