Projekti

3D-Boosti

Hankkeessa toteutetaan ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisen siirtoon.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) oppilaitokset hakevat teknologiaharppausta digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. Tavoitteena on, että kaikki vaiheet suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen voidaan konkretisoida kehitettävissä tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

Hankkeen tavoitteena on että Pirkanmaalle muodostuu huomattava osaamiskeskittymä. Hankkeen aikana muodostuu verkosto, joka sisältää toimijoita jotka kattavat kaikki 3D-tekniikkaan liittyvät osa-alueet: perustutkimuksen, kehittämisen, integroinnin, testauksen, soveltamisen ja koulutuksen. Tämän verkoston tehokas toiminta mahdollistaa uusien innovaation syntymisen, ei vain teknologisesti vaan myös soveltamisen uusina kohteina.

Tavoitteena on organisoida alueellisesti alan tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiotoiminta tehokkaaseen yhteistyöhön siten, että 3D- tekniikan laajempi käyttöönotto nopeutuu teollisuudessa. Lisäksi tavoitteena on luoda alan korkeinta osaamista ja siirtää syntyvää osaamista ja parhaita käytäntöjä yrityksiin sekä edistää osaamisen kaupallista hyödyntämistä.

Kehittämishankkeen aikana hankittavalla tiedolla ja yritysyhteistyöllä luodaan valmiudet toteuttaa 3D-tulostukseen liittyvää koulutusta hankkeen jälkeen. Tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen ja erityisesti alueellisen pk-teollisuuden valmistusteknistä osaamista sekä nostaa yritysten ja tuotteiden kilpailukykyä sekä jalostusarvoa.

Hankkeessa järjestetään yrityksille seminaareja sekä tarjotaan asiantuntijapalveluja yrityskohtaisten 3D kehittämissuunnitelmien laatimiseen ja mahdollisuutta hyödyntää erillisellä rahoituksella hankittavia oppimisympäristöjä osana kehittämissuunnitelmia.

Pirkanmaalaisen yhteistyön (TTY, TAMK, SASKY, TREDEA) kautta kehittämishankekokonaisuus palvelee laajasti eri toimijoita koko maakunnassa.

Toimenpiteiden pääkohdat ovat seuraavat (toimenpiteen vastuuorganisaatio ensimmäisenä):
1.     Toimijaverkoston luominen ja laitteistomääritykset (SASKY, TTY ja TAMK)
2.     Tiedon hankinta ja jakaminen (TAMK, SASKY ja TTY)
3.     Tutkimistoiminnan käynnistäminen ja tutkimustulosten näkyväksi tekeminen (TTY ja TAMK)
4.     Yritysyhteistyö (SASKY, TTY ja TAMK)
5.     Kestävyysajattelun huomioiminen (TAMK, SASKY ja TTY)
6.     Kansainväliseen verkostoon osallistuminen (TTY ja TAMK)
7.     Oppimisympäristöjen kehittäminen (TAMK, SASKY ja TTY)
8.     Toiminnan arviointi (SASKY, TTY ja TAMK)

Hankkeessa tuotetut palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan; prosessien ja sovellusten tutkiminen ja kehittäminen sekä toimintaympäristöjen käyttäjien perehdytys. Perehdytyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä hankittavien 3D-tulostimien pääkäyttäjien hankkimaa ja saamaa laitteiden hallinnan, huollon, materiaalituntemuksen, laitteiden ohjelmoinnin asiantuntemusta. Saadulla osaamisella voidaan jatkossa tuottaa tässä projektissa luvattuja tuloksia. Suuri osa hankkeesta on erilaisten sovellusten etsimistä, kehittämistä ja testaamista.

Palvelun tarvitsijat ovat erityisesti pk-yrityksiä, sillä niillä ei ole resursseja uusien teknologioiden kokeiluihin. Tässä hankkeessa yritykset voivat tutustua uusiin teknologioihin konkreettisesti ja pk-sektorille syntyy uusia innovaatioita ja niiden kautta työpaikkoja. Toimintaympäristöjen käyttäjien perehdytys on tärkeää tietämyksen jalkauttamiseksi. Eri oppilaitosten käyttäjien osatessa monia eri 3D-tekniikoita, he voivat palvella yrityksiä monipuolisemmin yritysten laitehankinnoissa.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Markku Oikarainen
markku.oikarainen [at] tamk.fi