Henkilöprofiili

Tuomo Tammi

lehtori, luokanopettajana toimiva lehtori
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Normaalikoulu

Työtehtävät

Olen opettaja, opettajankouluttaja ja IT-asiantuntija. Olen mukana monenlaisessa hanketoiminnassa, nyt etenkin FCLab.fi -hankkeessa.

Osaamisalueiden kuvaus

Painopisteinä lehtorin normaalien opetus- ja ohjaustehtävien lisäksi tietotekniikka, teknologia, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä graafinen suunnittelu, julkaisu ja tiedotus.