Hyppää pääsisältöön

Ytot vauhtiin

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteisten tutkinnonosien osaamisen vahvistamista.

Hankkeessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita.

Hanke sisältää neljä 4 op laajuista koulutusosiota, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, erityiseen tukeen sekä työelämäyhteyden vahvistamiseen. Koulutusosiot sisältävät 2 lähipäivää, omaan työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä. Hanke toteutetaan opettajakorkeakoulujen yhteistyönä, jolla varmistetaan toteutusten alueellinen kattavuus.

Koulutusosiot