Screenwriting
Tutkinto-ohjelma

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, Kauppatieteiden maisteriohjelma

Screenwriting

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus yritystoiminnan ytimessä

Yhdistä kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet.

Yritystoiminnan päätöksiin sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä liittyy aina oikeudellisia kysymyksiä. Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät perinteisen kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi ja juridiseksi erityisosaamiseksi.

Opintosuunnassa on kaksi erikoistumisvaihtoehtoa: yritysjuridiikka ja vero-oikeus.

Yritysjuridiikan opinnot tarjoavat laaja-alaista ja syvällistä osaamista sopimus- ja henkilöstöoikeudesta, pankki- ja rahoitusoikeudesta sekä markkinointioikeudesta. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan muun muassa yrityksen johtamisessa, henkilöstöhallinnossa, pankki- ja vakuutusyhtiöissä sekä tilintarkastustehtävissä.

Vero-oikeuden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen ja syvälliseen vero-oikeudelliseen osaamiseen kansainväliseen ja yritysverotukseen painottuen. Vero-oikeuden opiskelijat työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja Verohallinnon palvelukseen.

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnasta valmistuneiden opiskelijoiden työmarkkinatilanne on erinomainen.  Oman maisterikoulutuksen opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti kauppatieteiden ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.