Täydennyskoulutus

Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalaan

Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalaan

Opi ottamaan laadukkaita maaperä- ja kiinteän jätteen näytteitä! Koulutuksen aikana perehdytään näytteenoton laatuvaatimuksiin, suunnitteluun, mittalaitteisiin, näytteenottotekniikkaan ja työturvallisuuteen.

Ympäristönäytteenottajan maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenottokurssin läpäisemisen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) määrittelemien muiden pätevöitymiskriteerien  täyttymisen jälkeen  kurssin suorittaneella on mahdollisuus hakea ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointia SYKEltä.