Hyppää pääsisältöön

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin liittyvä Maaperä- ja jäteympäristöjen näytteenoton erikoistumisen tentti

Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika

23.5.2024

Hakuaika

1.8.2023-1.5.2024

Hinta

Hinta riippuu tenttien määrästä ja koulutukseen osallistumisesta. Koulutus on hinnoteltu erillisenä.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Rakentaminen

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin liityvä tentti– Maaperä- ja jäteympäristöjen näytteenottoon erikoistuminen

Sertifioi osaamisesi maaperänäytteiden ja kiinteän jätteen näytteenottajana. Suoritettuasi tentin sinulla on mahdollisuus hakea ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointia Suomen ympäristökeskukselta (SYKE).

Tentti toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä lähitoteutuksena Tampereen ammattikorkeakoulussa Kuntokatu 3  23.5.2024. Suorituskriteeri tentissä on 70% vastauksista oikein. 

Suomen ympäristökeskus-Syke

Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus.