Takit
EL-, EHL-, YEK ja lisäkoulutusohjelmat

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiiviin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Valviran Terhikki-rekistetiin yliopiston antaman ilmoituksen perusteella, mutta erillistä yleislääkärin laillistusta koulutuksen suorittamisen perusteella ei myönnetä.