hymyilevä mies katsoo yläviistoon oikealle
Täydennyskoulutus

Yksilöllisesti räätälöitävä Executive MBA in Business Renewal

#OmaEMBA

EMBA in Business Renewal on EMBA-perheen yksilöllisimmin räätälöitävä ohjelma. Se on tarkoitettu sinulle, joka haluat rakentaa oman EMBA-ohjelmasi hyödyntäen Suomen laajinta EMBA-ohjelmien sisältövalikoimaa sekä yliopistomme monialaisia verkostoja. Yhdessä sinulle nimetyn Educoachin kanssa suunnittelet omiin osaamistavoitteisiisi ja aikatauluihisi sopivat EMBA-opinnot.

Mitä ohjelma edellyttää sinulta?

  • Tavoitteellisuutta ja itseohjautuvuutta
  • Kykyä tunnistaa omat oppimistavoitteet
  • Rohkeutta hyödyntää uudenlaisia oppimisen muotoja
  • Luovuutta ja ennakkoluulottomuutta

Opintojen tavoitekesto

2-5 vuotta

Opintojen laajuus

80 op

Toteutusaika

Jatkuva toteutus

Kaupunki

Hakuaika/Ilmoittautumisaika

Continuous application

Tutkintotaso

Muut opinnot

Sisältö

EMBA in Business Renewal tarjoaa vaihtoehtoisen tavan suorittaa EMBA-ohjelma.

EMBA in Business Renewal
-yksilöllisesti räätälöitävä EMBA-ohjelma

Valmiiksi suunniteltu EMBA-ohjelma

Opiskelija asettaa itse omat oppimistavoitteensa

Lähtökohtana johtamisen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista luodut oppimistavoitteet

Opiskelija itse määrittelee ohjelmansa sisältöteemat yhdessä EduCoachin kanssa ja päivittää niitä tarpeen mukaan ohjelman aikana

Ohjelman sisältöteemat ovat ennalta suunnitellut

Opiskelija suunnittelee omaan aikatauluunsa ja elämäntilanteeseensa sopivan opintopolun

Ohjelman aikataulu on ennalta määritelty

Opiskelijalla on mahdollisuus valita erilaisista opiskelumuodoista

Kyseessä on ryhmälle suunniteltu koulutusohjelma.

Useita eri oppimis- ja vertaisverkostoja

Pääosin pysyvä kiinteä oppimis- ja vertaisryhmä

Yksilöllisten tarpeiden mukainen ohjaus joustavassa aikataulussa

Säännölliset ohjelma-aikataulun mukaiset ohjaustapaamiset

Kehittämistyön laajuus ja raportoinnin tapa joustava

Kehittämistyön laajuus vakio ja raportointi määrämuotoinen

Opetusjärjestelyt

Ohjelma koostuu yksilöllisesti koottavista liiketoiminnan ja johtamisen opinnoista sekä kehittämistyöstä. Opintoihin voidaan hyväksyä 10 opintopisteen verran aiempia opintoja, jotka liittyvät EMBA-ohjelmalle asetettuihin osaamistavoitteisiin. 

Lisätietoa

Tutustu tarkemmin koulutukseen osoitteessa embatampere.fi.

Saila Leivo, p. 040 569 8835, saila.leivo@tuni.fi
Ulla-Maria Mesiä, p. 040 771 0001, ulla-maria.mesia@tuni.fi