yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus kuva.
Erikoistumiskoulutus

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus kuva.

Haluatko laajentaa osaamistasi digitaalisessa maailmassa?

Tule vahvistamaan asiantuntijuuttasi ja laajentamaan sekä omaa musiikillista että digitaalista osaamistasi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen.

Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Järjestämme koulutuksen tammi-joulukuussa 2021. Opiskelu on monimuotoista.