yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus kuva.
Täydennyskoulutus

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Opintojen laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

-

Hakuaika

-

Hinta

1300 €

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Kulttuuri ja kielet

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Haluatko laajentaa osaamistasi digitaalisessa maailmassa?

Tule vahvistamaan asiantuntijuuttasi ja laajentamaan sekä omaa musiikillista että digitaalista osaamistasi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukseen.

Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että erikoistumiskoulutuksen käytyäsi osaat soveltaa asiantuntijuuttasi ja musiikillista sekä digitaalista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa musiikillista osaamista (esim. improvisaatio, biisintekopaja, vapaa säestys) ja vuorovaikutustaitoja (esim. musiikkidraama, monikulttuurisuus, erilaiset ja eri-ikäiset oppijat), sekä antaa valmiudet käytännön kehittämistehtäviin ja uudenlaisten työympäristöjen luomiseen. Koulutukseen kuuluu myös kehittämisprojekti, joka on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.

Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Yhteisömuusikon asiantuntijuus muodostuu:

  1. musiikillisesta, musiikkipedagogisesta ja taiteellisesta osaamisesta
  2. teoreettisesta ja käsitteellisestä tiedosta
  3. käytännöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta
  4. toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itsesäätelytiedosta
  5. sosiokulttuurisesta tiedosta.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Syksyn 2021 alustavat lähipäivät koulutuksessa ovat:
2.–3.9.
7.–8.10.
25.–26.11.

Kevään päivät päivitämme piakkoin.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet. Voit myös tulla valituksi koulutukseen, jos olet perustelluista syistä alan asiantuntija, ja sinulla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen. Koulutukseen valittavilta edellytetään vahvaa musiikillista osaamista.

Ota meihin yhteyttä

"On uskomatonta saada musiikin avulla yhteys ihmiseen, johon ei enää muuten saada mitään kontaktia. Kokemus on elämää suurempi."
Lue kokemuksia vuoden 2018 koulutuksesta!