Valintakokeet

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita valintakokeisiin osallistumisesta. Tietoja täydennetään lähempänä valintakokeita.

  Valintakokeisiin osallistuminen

  Tarkasta hakukohteesi valintaperusteista, tuleeko sinun osallistua valintakokeeseen. Alta löydät ohjeet kokeisiin osallistumisesta.

  1. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Tarkasta hakukohteesi valintaperusteista, miten ja millä aikataululla mahdollinen kutsu lähetetään.
  2. Saavu ajoissa koepaikalle! Tiedon valintakokeen ajankohdasta löydät kunkin hakukohteen valintaperusteista. Jos olet osallistumassa yliopiston valintakokeisiin, saat tarkemman tiedon koesalistasi sivulta Salijaot yliopiston valintakokeissa viimeistään kaksi päivää ennen valintakoetta. Seuraa opasteita ja varaa riittävästi aikaa oikean koesalin löytämiseen. Kokelaita aletaan päästää koesaleihin yleensä 15-30 minuuttia ennen kokeen suunniteltua alkamisajankohtaa.
  3. Ota mukaasi valokuvalla varustettu henkilötodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti) sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja kuulakärkikynä vastauslomakkeen allekirjoitusta varten. Omien muistiinpanojen ja muiden papereiden tuonti saliin on kielletty.
  4. Osassa valintakokeita on erillisiä ohjeita mukaan otettavien tavaroiden tai esimerkiksi eväiden suhteen. Mahdolliset lisäohjeet valintakoetta varten löydät ko. hakukohteen valintaperusteista. Perehdy näihin huolellisesti.
  5. Katso yhteystiedot ja kulkuohjeet kampuksille (lisätään vuoden 2019 alussa). Mikäli saavut valintakokeeseen omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Huomaa, että Tampereella on käynnissä mm. raitiotien rakentaminen ja muita isoja työmaita, jotka aiheuttavat muutoksia ja voivat hidastaa matkantekoa. Ks. myös Tampereen kaupunkiliikenteen reittihaku ja VR:n sekä Matkahuollon sivut.

  Tarkempia ohjeita esimerkiksi kansallisten yhteisvalintojen valintakoeohjeistuksista päivitetään tälle sivulle keväällä 2019.

  Ennakkoaineistot, ennakkotehtävät ja valintakoemateriaalit

  Osaan valintakokeista on erilaisia ennakkoaineistoja tai muuta valintakoemateriaalia. Lisäksi osassa hakukohteista sinun tulee tehdä ja toimittaa ennakkotehtävä jo ennen valintakokeeseen osallistumista.

  Perehdy mahdollisiin ennakkomateriaaleihin ja ohjeisiin, jotka löydät hakukohteen valintaperusteista. Voit myös tutustua vanhoihin valintakokeisiin. Valintakokeisiin mahdollisesti ennakkoon luettava materiaali on yleensä verkossa julkaistavaa ja siitä löytyy tiedot kunkin hakukohteen valintaperusteista. Jos varsinaisia valintakoekirjoja kuitenkin on, niitä voi kirjastojen lisäksi löytää mm. Juvenes-verkkokaupasta.

  Yhteisvalinnat ja valintakoeyhteistyö

  Useat hakukohteet kuuluvat johonkin valtakunnalliseen yhteisvalintaan tai valintakoeyhteistyöhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osallistumalla yhteen valintakokeeseen voit olla mukana joko useamman eri yliopiston tai useamman eri ammattikorkeakoulun saman alan valinnassa. Huomaa kuitenkin, että sinun tulee aina hakea hakuaikana erikseen jokaiseen haluamaasi hakukohteeseen, vaikka yksi koesuoritus huomioitaisiinkin useassa hakukohteessa.

  Tampereen ammattikorkeakoulu

  TAMKin hakukohteita on mukana seuraavien alojen valintakoeyhteistyössä:

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopiston hakukohteita on mukana seuraavissa yhteisvalinnoissa ja valintakoeyhteistöissä:

  Erityisjärjestelyt valintakokeessa

  Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

   

  Erityisjärjestelyjen hakeminen

  Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa

  • yhteishaun I-hakuajan hakukohteiden osalta viimeistään 30.1.2019 klo 15
  • yhteishaun II-hakuajan hakukohteiden osalta viimeistään 10.4.2019 klo 15 (poikkeuksena Luokanopettajan, Varhaiskasvatuksen sekä Lääketieteen lisensiaatin koulutukset 3.4.2019 klo 15 mennessä)

  Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan käsitellä vain, jos tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt määräajan jälkeen.

  Lomakkeet:

  Hakemukseen tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti, mitä erityisjärjestelyitä hakija tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi, jotta hän olisi tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

  Hakemuksen liitteet

  Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön perusteella erityisjärjestelyjä voidaan myöntää, mikäli häiriö on vaikea tai keskivaikea.

  Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

  Hakijan ei tarvitse todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta, jos hän hakee vain pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Tällöin riittää, että hakija toimittaa erityisjärjestelyä koskevan hakemuksen määräaikaan mennessä.

  Erityisjärjestelyiden myöntäminen

  Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyjen myöntämisestä tai eväämisestä henkilökohtaisesti ennen valintakoetta. Valintakokeen arvostelussa erityisjärjestelyjä saaneeseen hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

  Erityisjärjestelyiden myöntäminen perustuu mm. yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).