TAMKin valintakokeet, kevät 2020

Tältä sivulta saat lisätietoja TAMKin kevään 2020 valintakokeisiin liittyen. Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi TAMK on tehnyt muutoksia kevään 2020 valintakokeiden järjestämiseen. Lisätietoja löydät tältä sivulta. Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Muutoksista viestitään Opintopolussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja TAMKin omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoiden tulee seurata aktiivisesti Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostia. (sivua päivitetty 6.5.2020)

Digitaalinen valtakunnallinen AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6.2020. Tuolloin järjestetään digitaalinen etäkoe. Toisen vaiheen digitaalinen valintakoe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkekoulujen kampuksilla eri puolella maata. 

AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi. Vilppi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020. Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseensa. Jos olet alun perin ilmoittautunut aamupäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 aamupäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä kello 9-11. Jos olet alun perin ilmoittautunut iltapäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 iltapäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä kello 14-16. Oman kokeesi alkamisajan löydät 1.6.2020 lähetettävästä valintakoekutsusta. Valintakokeen kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneet hakijat. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon hakijan pisteet riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen pisteiden perusteella. TAMK tiedottaa toisen vaiheen valintakokeen järjestelyistään toukokuun aikana. 

Tarvitset kummankin vaiheen valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Katso tarkemmat tekniset vaatimukset ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta

Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta. Lue tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Arenen ja ammattikorkeakoulujen sivuilla on julkaistu Vastauksia kysymyksiin AMK-opiskelijavalinnoista artikkeli, jossa on käsitelty tarkemmin ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyviä asioita. 

TAMKin hakukohteista digitaalista AMK-valintakoetta käyttävät:

 • Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus
 • Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 
 • Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, Älykkäät kiinteistöjen hallintajärjestelmät, monimuotototeutus
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus
 • Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus
 • Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus (+ soveltuvuuskoe 28.5.2020)
 • Restonomi (AMK), päivätoteutus
 • Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Seinäjoki
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus
 • Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

TAMKin omat valintakokeet

TAMKin omat valintakokeet muutetaan kevään 2020 osalta etäkokeiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen. Valintaperusteet ja kokeisiin valmistautuminen pysyy kuitenkin samana.

TAMKin omiin verkossa järjestettäviin valintakokeisiin lähetetään hakijoille valintakoekutsut sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoepäivää. Kutsusta löydät kaikki tarpeelliset ohjeet kokeeseen osallistumiseen. Katso päivitetyt tiedot valintakokeista ja valintaperusteista kunkin hakukohteen hakuohjeista: 

Seuraa sähköpostiasi ja muista tarkistaa myös roskapostikansiosi.

Voit tutustua TAMKin mahdollisiin kevään 2020 valintakokeiden ennakkomateriaaleihin hakukohteen hakuohjeissa ja kootusti sivulta TAMKin ennakkotehtävät ja valintakokeiden ennakkomateriaalit, kevät 2020

TAMKin kevään 2020 valintakokeiden aikataulu

Tarkemmat ohjeet - Tutustu!

Valintakokeiden pisteet ja arviointi

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä tulosten julkaisun jälkeen ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi. Jos sinulla on tämän jälkeen kysyttävää TAMKissa suoritetun valintakokeen tai ennakkotehtävän arvioinnista, katso palauteajat ja yhteystiedot täältä (sivu päivittyy toukokuun aikana) .