TAMKin valintakokeet, kevät 2020

Tältä sivulta saat lisätietoja TAMKin kevään 2020 valintakokeisiin liittyen. Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan vuoksi TAMK on tehnyt muutoksia kevään 2020 valintakokeiden järjestämiseen. Lisätietoja löydät tältä sivulta.

Muutoksista viestitään Opintopolussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja TAMKin omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoiden tulee seurata aktiivisesti Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostia. Muista tarkistaa myös roskapostikansiosi. (sivua päivitetty 12.6.2020)

Digitaalinen valtakunnallinen AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi. Vilppi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.

  Toinen vaihe 23.-25.6.2020 - Lähikoe

  Toisen vaiheen digitaalinen valintakoe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolella maata. TAMKissa valintakoe järjestetään TAMKin Pääkampuksella osoitteessa Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

   Ensimmäisen vaiheen kokeessa eniten pisteitä saaneet hakijat kutsutaan toisen vaiheen kokeeseen. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon hakijan pisteet riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen pisteiden perusteella. Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta.

   Lue tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen ammattikorkeakouluun.fi -sivustollaArenen ja ammattikorkeakoulujen sivuilla on julkaistu Vastauksia kysymyksiin AMK-opiskelijavalinnoista artikkeli, jossa on käsitelty tarkemmin ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyviä asioita. 

   Toisen vaiheen kokeet toteutetaan turvallisesti viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen. Kaikkia hakijoita ja henkilökuntaa suojataan. Hakijat tulevat valintakokeeseen omalla vastuullaan. TAMKin omat turvallisuusohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta Turvallisuusohjeet toisen vaiheen valintakokeeseen 23.-25.6.2020. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen koepäivää ja seuraa tälle sivulle mahdollisesti tulevia muutoksia kokeeseen saapumiseesi saakka. Lisäksi kutsuttaville hakijoille lähetetään valintakoekutsu, jossa saat tarkempia ohjeita. 

   Valintakoekutsut

   Valintakoekutsut toisen vaiheen kokeeseen lähetetään sähköpostilla 15.6.2020 alkavan viikon aikana. Toisen vaiheen koepaikka ja tarkka ajankohta kerrotaan kutsussa. Koepäiväsi on joko tiistai 23.6.2020, keskiviikko 24.6.2020 tai torstai 25.6.2020.

   Koska valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi, alun perin hakemuksella valitsemasi valintakoeaika- ja paikka muuttuvat. Toisen vaiheen koepaikkaa ja -aikaa et voi itse valita, etkä myöskään vaihtaa. Toisen vaiheen valintakoe tehdään sen hakukohteen ammattikorkeakoulussa, johon sinun pisteesi riittävät ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella.

   Digitaalinen valintakoe, tekniset vaatimukset

   AMK-valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan omalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä tietokone. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla. Katso tarkemmat vaatimukset ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta,

   Turvallinen matkustaminen kampukselle

   Jos käytät valintakoematkaan julkisia kulkuvälineitä, huomioi koko matkan ajan turvavälit ja hyvä käsihygienia. THL:n ohjeessa hakijalle (THL 2020) kehotetaan pitämään turvaväli (vähintään 1 m, mielellään 2 m) kanssamatkustajiin matkalla valintakoepaikkakunnalle ja -tilaisuuteen.

   Jos tulet omalla autollasi, TAMKin P-alueet ovat maksutta käytettävissä merkittyjä numeropaikkoja lukuun ottamatta. Huomioi, että TAMKin P-paikkojen määrä on rajallinen, joten pysäköinnin vuoksi on syytä saapua ajoissa. Käytettävissä on myös Tampereen yliopistollisen sairaalan maksullinen P-halli, lisätietoja tästä saat osoitteesta https://www.europark.fi/p-halli-tays-tampere/. TAYSin halli sijaitsee TAMKin Pääkampusta vastapäätä Kuntokadun toisella puolella.

   Henkilöllisyyden todentaminen

   Hakijan henkilöllisyys todetaan voimassa olevasta kuvallisella henkilöllisyystodistuksesta valintakoeluokan ovella turvaväliä noudattaen. Tämän jälkeen hakija saa hengityssuojaimen. Koe voidaan teknisesti aloittaa vain tunnistetuilta hakijoilta. Katso lista hyväksyttävistä henkilöllisyystodistuksista ammattikorkeakouluun.fi-sivulta

   Tärkeät turvallisuusohjeet - Lue!

   TAMKin omat valintakokeet

   TAMKin omat valintakokeet muutetaan kevään 2020 osalta etäkokeiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen. Valintaperusteet ja kokeisiin valmistautuminen pysyy kuitenkin samana.

   TAMKin omiin verkossa järjestettäviin valintakokeisiin lähetetään hakijoille valintakoekutsut sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoepäivää. Kutsusta löydät kaikki tarpeelliset ohjeet kokeeseen osallistumiseen. Katso päivitetyt tiedot valintakokeista ja valintaperusteista kunkin hakukohteen hakuohjeista: 

   Seuraa sähköpostiasi ja muista tarkistaa myös roskapostikansiosi.

   Voit tutustua TAMKin mahdollisiin kevään 2020 valintakokeiden ennakkomateriaaleihin hakukohteen hakuohjeissa ja kootusti sivulta TAMKin ennakkotehtävät ja valintakokeiden ennakkomateriaalit, kevät 2020

   TAMKin kevään 2020 valintakokeiden aikataulu

   Valintakokeiden pisteet ja arviointi

   AMK-valintakokeen ensimmäisen vaiheen pisteet on julkaistu hakemusnumeroittain ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#tulokset ja TAMKin alimmat pisterajat löytyvät hakukohteittain täältä: https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/tamkin-amk-valintakokeen-1-vaiheen-tulokset/.

   Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä tulosten julkaisun jälkeen ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi. Jos sinulla on tämän jälkeen kysyttävää TAMKissa suoritetun valintakokeen tai ennakkotehtävän arvioinnista, katso palauteajat ja yhteystiedot täältä (sivu päivittyy kesäkuun aikana) .