Liitteet yhteishaussa

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneita ei pyydetä erikseen todistamaan korkeakoulukelpoisuuttaan liitteillä, vaan tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Tämä koskee myös hakukautena ylioppilastutkinnon suorittavia.

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle määräaikaan mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta (Huom. koskee vain yliopiston hakukohteita)

Kevään 2019 yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaussa hakemusliitteet tulee ladata hakemukselle:

 • Hakuaika I: 30.1.2019 kello 15.00 mennessä
 • Hakuaika II: 10.4.2019 kello 15.00 mennessä

Joissakin yhteishaun hakukohteissa hakulomakkeella vaaditaan myös muita liitteitä. Lisäksi joihinkin hakukohteisiin voi liittyä ennakkotehtäviä. Myös erilaiset yhteisvalinnat voivat vaikuttaa liitekäytäntöihin. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset poikkeukset määräaikoihin löydät kuinkin hakukohteen valintaperusteista.

Keväällä 2019 valmistuvat

Keväällä 2019 valmistuvasta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvita erikseen liitettä, vaan saamme tiedot sähköisesti suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkintosi valmistuu keväällä 2019, ja se on joku muu kuin suomalainen ylioppilastutkinto, noudata seuraavia määräaikoja ja ohjeita.

Ohjeet AMK-tutkintoon hakeville

Jos olet suorittamassa ulkomaista tutkintoa etkä pysty toimittamaan lopullista tutkintotodistusta 10.4. mennessä, tulee sinun toimittaa oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus ja käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi siitä, että olet valmistumassa tutkintoon keväällä 2019. 

Muiden tutkintojen osalta TAMK tarkistaa todistukset opiskelemaan valituilta. Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita kopiot tutkintotodistuksesta ja tarvittaessa työtodistuksista viimeistään 8.7.2019 kello 15.00. Jos valmistut keväällä International Baccalaureate (IB) –tutkintoon, toimita tutkinnon lopulliset arvosanat (Final report) 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena tähän ovat ne hakukohteet, joissa on käytössä ammattillisten tutkintojen todistusvalinta. Näiden hakukohteiden osalta sinun tulee toimittaa kopio ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta 17.5.2019 mennessä, jotta sinut voidaan ottaa huomioon todistusvalinnassa. Tarkista tarkemmat tiedot hakukohteen valintaperusteista ja hakemuksella. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Ohjeet yliopistotutkintoon hakeville 

Olet hakukelpoinen, jos tutkintosi valmistuu viimeistään 6.6.2019. Jos valmistut keväällä 2019, noudata seuraavia määräaikoja:

 • Ammatillinen tutkinto: lataa oppilaitoksen myöntämä ennakkoarvio tai opintosuoritusote Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15 mennessä. Todistuksesta tulee näkyä tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika ja siinä tulee olla oppilaitoksen virallinen leima sekä oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike. Lopullisen tiedon valmistumisestasi saamme sähköisesti, erillistä liitettä lopullisesta tutkintotodistuksestasi ei tarvita.
 • Deutsches International Abitur DIA-tutkinto sekä ulkomailla suoritettu hakukelpoisuuden tuottava tutkinto: lataa oppilaitoksen myöntämä ennakkoarvio (DIA-tutkinnossa ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu) Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15 mennessä. Lopullisen tutkintotodistuksen pyydämme sinulta nähtäväksi, mikäli tulet hyväksytyksi.
 • International Baccalaureate (IB) –tutkinto: liitä tutkinnon ennakkoarvosanat (Predicted Grades) Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15 mennessä. Toimita lopulliset arvosanat (Final report/Diploma Programme Results) yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella liitteet.tau@tuni.fi. Pyydämme alkuperäisen tai virallisesti oikeaksi todistetun kappaleen nähtäväksi sinulta tarvittaessa.
 • European Baccalaureate (EB) –tutkinto: liitä tutkinnon ennakkoarvosanat Opintopolun hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15 mennessä. Toimita lopullinen tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteella liitteet.tau@tuni.fi. Pyydämme alkuperäisen tai virallisesti oikeaksi todistetun kappaleen nähtäväksi sinulta tarvittaessa.

Huom! Eri yliopistojen yhteistyönä toteutettaviin yhteisvalintoihin kuuluvilla hakukohteilla voi olla poikkeavia liitekäytäntöjä. Tarkasta yhteisvalinnan oma ohjeistus.

Syksyn 2019 yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaussa hakemusliitteet tulee ladata hakemukselle:

 • Syksyn yhteishaku: 25.9.2019 kello 15.00 mennessä

Joissakin yhteishaun hakukohteissa hakulomakkeella vaaditaan myös muita liitteitä. Lisäksi joihinkin hakukohteisiin voi liittyä ennakkotehtäviä. Tarkemmat tiedot ja mahdolliset poikkeukset määräaikoihin löydät kuinkin hakukohteen valintaperusteista.

Syksyllä 2019 valmistuvat

Syksyllä 2019 valmistuvasta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvita erikseen liitettä, vaan saamme tiedot sähköisesti suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkintosi valmistuu syksyllä 2019, ja se on joku muu kuin suomalainen ylioppilastutkinto, noudata seuraavia määräaikoja ja ohjeita.

Jos olet suorittamassa ulkomaista tutkintoa etkä pysty toimittamaan lopullista tutkintotodistusta 25.9. mennessä, tulee sinun toimittaa oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus ja käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi siitä, että olet valmistumassa tutkintoon syksyllä 2019. 

Muiden tutkintojen osalta TAMK tarkistaa todistukset opiskelemaan valituilta. Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita kopiot tutkintotodistuksesta ja tarvittaessa työtodistuksista viimeistään 9.12.2019 kello 15.00. Jos valmistut syksyllä International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkintoon, lataa alustavat arvioit/oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus hakemukselle 25.9.2019 kello 15.00 mennessä ja toimita tutkinnon lopulliset arvosanat 30.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena tähän ovat ne hakukohteet, joissa on käytössä ammattillisten tutkintojen todistusvalinta. Näiden hakukohteiden osalta sinun tulee toimittaa kopio ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesta 15.10.2019 mennessä, jotta sinut voidaan ottaa huomioon todistusvalinnassa. Tarkista tarkemmat tiedot hakukohteen valintaperusteista ja hakemuksella. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Näin valmistelet ja lataat liitteet hakulomakkeelle

Lataa sinulta vaaditut liitteet sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä seuraavasti:

 • Skannaa vaadittavan dokumentin kaikki sivut molemmin puolin tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Yhden liitteen maksimikoko on 1GB. Lataa tiedostosi PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi tutkintotodistus tulisi olla yksi tiedosto, joka voi sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostot muodossa dokumentti_sukunimi_etunimi, esim. tutkintotodistus_sukunimesi_etunimesi.
 • Lataa tiedostot hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Seuraa sähköpostiasi ja varaudu täydentämään liitteitäsi pyydettäessä (huomaa myös roskapostikansio!)
 • Jos pyydämme sinulta täydennyksiä liitteisiisi ja hakulomakkeelle ladattavien liitteiden määräaika on umpeutunut, saat ohjeet liitteiden sähköpostitoimituksesta.

Myöhässä saapuvia liitteitä ei huomioida.