IB/EB/RP/DIA -tutkintojen pisteytys

International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) tai Reifeprüfung/DIA (Deutsche International Abitur) -tutkinnon pisteytys rinnastetaan vastaamaan opiskelijavalinnassa suomalaista ylioppilastutkintoa.

Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteiden sekä Tampereen yliopistossa diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa (DIA-valinta) pisteytys tehdään Opintopolku.fi:stä löytyvän rinnastustaulukon mukaisesti

Muissa Tampereen yliopiston hakukohteissa IB/EB/RP/DIA-tutkintojen rinnastamisessa käytetään skaalausta, ellei hakukohteen valintaperusteissa muuta todeta. Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden maksimipistemäärällä:

  • International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45
  • European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100
  • Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.

Siten esimerkiksi IB-tutkinnossa lähtöpisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä. Esimerkiksi jos todistuspisteitä voi hakukohteessa saada enintään 84 ja hakija on saanut IB-tutkinnosta 40 pistettä, saa hän todistuksestaan 40/45*84=74,67 pistettä.
Hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittavan todistuspisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua, mikäli hakija toimittaa todistuksen lopullisista arvosanoista yliopiston hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä. Mahdolliset poikkeukset selviävät hakukohteen valintaperusteista.

Ennakkoarvosanojen osalta sovelletaan seuraavia käytäntöjä, ellei hakukohteen valintaperusteissa muuta kerrota:

IB-tutkinnon Higher level (HL) -kokeet ja EB-tutkinnon Standard level (SL) -kokeet pisteytetään pitkän oppimäärän mukaisesti. IB-tutkinnon Standard level (SL) -kokeet ja EB-tutkinnon Elementary level (EL) -kokeet pisteytetään lyhyen oppimäärän mukaisesti.  Suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeeseen rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon reaaliaineita vastaavat IB- ja EB-tutkintojen aineet suoritetusta tasosta riippumatta.