Hakukelpoisuus yliopistotutkintoon

Huom! Nämä ohjeet koskevat vuoden 2021 hakua. Päivitämme tiedot vuoden 2022 osalta lokakuun loppuun mennessä.  

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa alempaan tai alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä

  • ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 531/2017 tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (katso laki ammatillisesta koulutuksesta)
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE)

Katso lisäksi mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Henkilö, jolle on jo myönnetty vastaavan tasoisen tai tätä ylemmän tutkinnon suoritusoikeus Tampereen yliopistoon tai muuhun suomalaiseen yliopistoon tai henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa, on hakukelpoinen. Hakija, jolla on Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtorin tai opintopalvelujohtajan (ennen 2019) jo myöntämä erivapauspäätös joltain aiemmalta vuodelta, on hakukelpoinen.

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat hakijat

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka korkeakoulun harkinnan mukaan turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa
kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole esittää muuta henkilöllisyystodistusta. 

Pakolaisasemassa hakevan on todennettava suomen tai englanninkielen taito. Jos hakija ei virallisen henkilöllisyystodistuksen puuttumisen vuoksi, pysty osallistumaan yliopiston edellyttämään kielitestiin ja näin osoittamaan kielitaitoaan, yliopisto voi järjestää hakijalle tilaisuuden, jossa hänen kielitaitoaan voidaan arvioida.


Mikäli haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi. Suurimmassa osassa hakukohteissa edellytetään, että sinun on erikseen todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.